Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení pro Tupadelské skály

Nové povolení lezení pro Tupadelské skály

Krajský úřad Plzeňského kraje vydal na základě žádosti ČHS nové povolení umožňující provozování horolezectví na území přírodní památky Tupadelské skály v západních Čechách. 

 

Povolení má formu opatření obecné povahy, není tedy omezeno jen na členy ČHS, a vztahuje se na individuální aktivity, nikoli na hromadné, organizované horolezecké akce. Povolení platí do konce roku 2031.

 

Lezení na Tupadelských skalách je povoleno celoročně, při respektování šetrného přístupu k přírodě (zákaz poškozování vegetace a půdního krytu, zákaz rušení živočichů, zejména hnízdícího ptactva atd.)

Při lezení nesmí docházet k poškozování a úpravě povrchu skal, platí zákaz používání zimní lezecké výzbroje. 

PP Tupadelské skály - OOP 2021-2031

 

Skály patří do působnosti OVK Západní Čechy a při lezení platí Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

Tupadelské skály v databázi skal ČHS

 

Děkujeme všem, kdo respektují stanové podmínky. 


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz