Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení pro pravý břeh Labe

Nové povolení lezení pro pravý břeh Labe

NP České Švýcarsko logo

29.1.2021 nabývá právní moci nové povolení lezení na území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe, tj. na pravém břehu Labského údolí.

Tisková zpráva NPČŠ k vydání povolení

 

Správa NP České Švýcarsko vydala nové povolení na základě jednání s Českým horolezeckým svazem. Povolení, kterým Správa NPČŠ vyhrazuje místa pro provozování horolezectví, bylo vydáno formou opatření obecné povahy a je platné do konce roku 2030.

 

Za horolezectví, které je povoleno, se považuje "výstup na skalní objekt technikou volného lezení". Povoleny nejsou přeskoky a slackliny. Zákaz používání Mg a jiných chemických či minerálních látek zvyšujících tření je zásadním limitujícím faktorem pro bouldering. 

 

Časové a územní vymezení

Upozorňujeme, že časové a místní vymezení bylo oproti dosavadnímu povolení změněno. Rozšířil se rozsah území s celoročním lezením, výraznější změna se týká okolí Španělské stěny! 

 

Na části území, které je v mapě vyznačeno červeně, je možno lézt od 1.7. do 31.1. následujícího kalendářního roku (omezení kvůli ochraně hnízdění):

- od Blokové stěny (která není na území NPR) ke skále Cestář Kabourek

- od Pyramidy k Penzionu svět

- od Hladké věže k Dolní věži

Částí území označené zeleně jsou otevřeny celoročně:

- od Ztraceného kamaráda ke skále Pod marínou

- od Kardinála po Piskořův (Houserův) pilíř

- od Jižní stěny po Vzkříšenou stěnu

Nadále jsou zcela uzavřeny věže Doutník a Čihadlo. 

 

Další podmínky vychází z platných pravidel pískovcového lezení a jsou stanoveny takto: 

- Lezci jsou povinni dodržovat zásady šetrného chování v přírodě, tj. tak, aby nedocházelo k poškozování skal, porostu na skalách apod., jsou povinni zachovávat klid a pořádek a respektovat případná omezení stanovená Správou NPČŠ. 

- Je zakázáno rušit hnízdící ptáky.

- Přístup ke skalám je možný po značených stezkách nebo tak, aby nedocházelo k poškozování půdního krytu a eroze. 

- Lezení je povoleno jen na suchých skalách a za denního světla.

- Platí zákaz používání Mg a jiných minerálních či chemických látek.

- Při lezení nesmí docházet poškozování skal např. nevhodnou manipulací s lanem, používáním jisticích prostředků poškozujících skálu (kovové vklíněnce, friendy),popisováním skal apod. 

- Lezci jsou povinni po ukončení výstupu odstranit své jisticí prostředky. 

 

Pro prvovýstupy platí tato omezení:

- Na 30 vyjmenovaných skal jsou prvovýstupy zcela zakázány. Jde např. o Klárku, Želvu, Stážce Dolního žlebu, Trůn (úplný výčet je v OOP).

- Prvovýstupy na dalších 19 skalních objektů jsou podmíněny souhlasem Správy NPČŠ (např. Titanik, Karlova stěna...).

 

Podrobnosti jsou v databázi Skály ČR

 

NPR Kaňon Labe - OOP 2021-2030

NPR Kaňon Labe - OOP - mapa

Pravidla lezení v pískovcových oblastech v Čechách

 

Pravý břeh Labe patří do působnosti Oblastní vrcholové komise Labské pískovce. 

 

Národní přírodní rezervace je území s nejvyšším stupněm ochrany přírody - prosíme lezce, aby stanovené podmínky skutečně dodržovali. 

 

B. Valentová, ČHS.

Instagram

Instagram Horosvaz