Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Nové povolení lezení pro PP Tiské stěny

Nové povolení lezení pro PP Tiské stěny
29. 03. 2018 | Rubrika: Ochrana přírody

Správa NP České Švýcarsko vydalana základě žádosti ČHS opatření obecné povahy, kterým vydala souhlas s provozováním horolezectví na území Přírodní památky Tiské stěny. 

 

Tím, že se jedná o opatření obecné povahy, platí souhlas pro všechny lezce, nejen pro členy ČHS. Souhlas platí do konce roku 2022. 

 

Území PP Tiské stěny zahrnuje Malé tiské stěny, Velké tiské stěny a Bürschlické stěny. 

 

Lezení v Tiských stěnách je možné celoročně, při dodržování pravidel pískovcového lezení a podmínek uvedených v OOP (lezení pouze na suchých skalách, zákaz používání Mg, zákaz poškozování povrchu skal...). 

 

Upozorňujeme, že na území PP Tiské stěny jsou nově zcela zakázány prvovýstupy! Správa NP o tomto zákazu rozhodla s odkazem na plán péče o PP Tiské stěny, kde je uvedeno, že "dnešní rozsah tradičních horolezeckých terénů se z hlediska ochrany přírody jeví jako přípustné maximum", a s odkazem na zákon o ochraně přírody a krajiny, který zakazuje změnu nebo poškozování přírodní památky. Záměr zakázat prvovýstupy se nám bohužel nepodařilo zvrátit. 

 

Dále upozorňujeme, že souhlas se nevztahuje na cesty, které jsou uvedeny v příloze k OOP. Jedná se o cesty, u nichž by další pokračování horolezectví vedlo k poškození nad únosnou mez (eroze, poškození povrchu skal). Cesty byly vybrány na základě terénního šetření, které proběhlo v roce 2017, ve spolupráci správy NP a OVK Tisá. Seznam je oproti předchozímu období mírně rozšířen. Seznam cest bude k dispozici u vstupů do PP Tiské stěny. 

 

Prosíme, abyste dodržovali stanovené podmínky. 

 

PP Tiské stěny - OOP 2018-2022.

Příloha - zakázané cesty

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

 

Dvojitá věž Tisá