Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení pro PP Tiské stěny

Nové povolení lezení pro PP Tiské stěny
29. 03. 2018 | Rubrika: Ochrana přírody

Správa NP České Švýcarsko vydalana základě žádosti ČHS opatření obecné povahy, kterým vydala souhlas s provozováním horolezectví na území Přírodní památky Tiské stěny. 

 

Tím, že se jedná o opatření obecné povahy, platí souhlas pro všechny lezce, nejen pro členy ČHS. Souhlas platí do konce roku 2022. 

 

Území PP Tiské stěny zahrnuje Malé tiské stěny, Velké tiské stěny a Bürschlické stěny. 

 

Lezení v Tiských stěnách je možné celoročně, při dodržování pravidel pískovcového lezení a podmínek uvedených v OOP (lezení pouze na suchých skalách, zákaz používání Mg, zákaz poškozování povrchu skal...). 

 

Upozorňujeme, že na území PP Tiské stěny jsou nově zcela zakázány prvovýstupy! Správa NP o tomto zákazu rozhodla s odkazem na plán péče o PP Tiské stěny, kde je uvedeno, že "dnešní rozsah tradičních horolezeckých terénů se z hlediska ochrany přírody jeví jako přípustné maximum", a s odkazem na zákon o ochraně přírody a krajiny, který zakazuje změnu nebo poškozování přírodní památky. Záměr zakázat prvovýstupy se nám bohužel nepodařilo zvrátit. 

 

Dále upozorňujeme, že souhlas se nevztahuje na cesty, které jsou uvedeny v příloze k OOP. Jedná se o cesty, u nichž by další pokračování horolezectví vedlo k poškození nad únosnou mez (eroze, poškození povrchu skal). Cesty byly vybrány na základě terénního šetření, které proběhlo v roce 2017, ve spolupráci správy NP a OVK Tisá. Seznam je oproti předchozímu období mírně rozšířen. Seznam cest bude k dispozici u vstupů do PP Tiské stěny. 

 

Prosíme, abyste dodržovali stanovené podmínky. 

 

PP Tiské stěny - OOP 2018-2022.

Příloha - zakázané cesty

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

 

Dvojitá věž Tisá

 

Instagram

Instagram Horosvaz