Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení na Křížovém vrchu

Nové povolení lezení na Křížovém vrchu
24. 04. 2018 | Rubrika: Ochrana přírody

Dnešním dnem nabylo právní moci opatření obecné povahy, kterým je vydán souhlas s provozováním horolezectví na Křížovém vrchu na území Přírodní rezervace Křížová cesta na Broumovsku. Opatření obecné povahy je platné do konce roku 2028. 

 

Souhlas se vztahuje na všechny lezce, nejen na členy ČHS. 

 

Podmínky jsou stejné jako dosud, vč. místních a časových omezení:

- celoroční lezení - v sektorech Jižní věže, Křížový hřeben, jižní okraj Zdoňovského oblouku, který je tvořen věžemi Bezzubá, Borová, Tučňák, Eskymák, Eskymačka; spojnice těchto věží tvoří severní hranici této oblasti

- lezení od 1.7. do 31.12. - jižní část Zdoňovského oblouku vč. věží Maják a Olymp.

Lezení je zakázáno v těchto obvodech: Zdoňovský oblouk/Žlutá výspa, a v částech obvodů Zdoňovský oblouk/U křížové cesty, Zdoňovský oblouk/Štítové věže. 

Viz mapka v příloze OOP. 

 

PR Křížová cesta_Mapa priloha OOP

 

Při lezení je nutné dodržovat stanovené podmínky a pravidla lezení, zejména lézt pouze na suchých skalách a za denního světla, používat pouze textilní jisticí prostředky, neupravovat a ani nepoškozovat povrch skal ani porost na skalách apod. např. nevhodnou manipulací s lanem apod. Používání Mg orgán OOP nezakazuje, platí Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách, tj. jeho používání je považováno za nevhodné především v oblastech vnímaných jako klasické, v cestách nižší obtížnosti (do IXa) a u výstupů vzniklých před rokem 1980. 

Důležité je také celkové ohleduplné chování k přírodě - přístup ke skalám tak, aby nedocházelo k poškozování půdního krytu a erozi, respektování hnízdících ptáků, pořádek apod. 

Prosíme, abyste stanovená pravidla a zásady vhodného chování v přírodě dodržovali. 

 

OOP PR Křížová cesta - 2018-2028

 

Vše o Křížovém vrchu najdete v databázi Skály ČR na našem webu. 

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz