Facebook

Český horolezecký svaz

Nelegální lezecké cesty v Krkonoších

Nelegální lezecké cesty v Krkonoších

Na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (okolí Janských lázní a Pasek nad Jizerou) vzniklo několik nelegálních lezeckých cest osazených nýty a borháky. Informaci zveřejnila Správa KRNAP s upozorněním, že se jedná o nepovolenou činnost, za kterou mohou být uděleny vysoké pokuty. 

podrobnosti - web KRNAP

 

ČHS ve shodě s Návštěvním řádem KRNAP upozorňuje, že na území KRNAP a jeho ochranného pásma jsou pro horolezectví vyčleněny pouze 

čtyři lokality - Hnědé skály a Hranostají skály ve Strážném, Lubošské skály na Harrachovsku a Emin kámen v oblasti Přední Labské. Lezení a zejména vytváření nových cest na jiných než vyjmenovaných skalách je v kolizi se zájmy ochrany přírody a vlastníků pozemků a není povoleno. 

Autoři nelegálních cest by měli fixní jištění v souladu s výzvou Správy KRNAP co nejdříve odstranit.

 

Nutnost respektovat zájmy ochrany přírody a zájmy vlastníků pozemků, na nichž se jakékoli skály nachází, platí vždy, nejen na území KRNAP! 

 


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz