Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Informace týkající se pražských lezeckých oblastí, Zlatníku, Kočičích skal a lomu v Lažánkách

Informace týkající se pražských lezeckých oblastí, Zlatníku, Kočičích skal a lomu v Lažánkách

V roce 2022 probíhalo několik jednání o nových povoleních lezení v chráněných územích, která se ale nepodařilo dokončit. Dotčené oblasti jsou proto nyní dočasně uzavřeny - prosíme, abyste tyto zákazy, které by měly brzy skončit, respektovali. 

 

Jedná se o tyto lezecké oblasti: 

- Praha (zvláště chráněná území Divoká Šárka, Branícké skály, Prokopské údolí a další): Nové povolení je připraveno, probíhají správní lhůty, doufáme, že nové povolení nabyde platnosti v průběhu února. 

- NPR Zlatník, České středohoří: Situace je stejná jako v Praze, tj. povolení je připraveno, čekáme na ukončení správních lhůt. 

- PR Kočičí skály, tj. Dolní Ostaš: Jednání o novém povolení teprve probíhají a jsou vázána na vydání nového Plánu péče. Doufáme, že na začátku pískovcové lezecké sezony budou skály přístupné. 

- Lom Lažánky, Moravský kras: Probíhají komplikovaná jednání s městem Blansko, které je vlastníkem pozemku, po kterých bude následovat jednání s ochranou přírody. 

 


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz