Facebook

Český horolezecký svaz

Hnízdění na Suškách

Hnízdění na Suškách
Sokolíci ze Sušek 2016, foto Jiří Hušek
AOPK ČR informuje, že stejně jako v loňském roce byla na Suchých skalách zjištěna přítomnost páru sokola stěhovavého, jehož zahnízdění v lokalitě je otázkou velmi blízké budoucnosti. Po dohodě se správcem oblasti Janem Kuskem, jemuž patří velký dík za precizní označení na místě a osobní nasazení při kontrole dodržování uzávěry, bude pro lezení uzavřena celá centrální část Sokolí věže. Lze léz cesty na Velké plotně, ale jen ke slaňáku; nelze lézt cesty, které končí až na vrcholu Sokolí věže. Vyznačení v terénu proběhne obratem. Hnízdo bude pravidelně monitorováno zaměstnanci AOPK. Doba trvání uzávěry je stanovena do 30. 6. 2017, o případných změnách termínu či lokality bude AOPK bezodkladně informovat.
 
Sokol s mládaty
 
Děkujeme lezcům, že uvedené omezení budou respektovat a umožní tak úspěšné vyhnízdění stejně jako v loňském roce. Uzavřené cesty jsou vyznačeny v databázi skal.
 
Petr Jandík, administrátor databáze
Instagram

Instagram Horosvaz