Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Hnízdění na Suškách

Hnízdění na Suškách
Sokolíci ze Sušek 2016, foto Jiří Hušek
AOPK ČR informuje, že stejně jako v loňském roce byla na Suchých skalách zjištěna přítomnost páru sokola stěhovavého, jehož zahnízdění v lokalitě je otázkou velmi blízké budoucnosti. Po dohodě se správcem oblasti Janem Kuskem, jemuž patří velký dík za precizní označení na místě a osobní nasazení při kontrole dodržování uzávěry, bude pro lezení uzavřena celá centrální část Sokolí věže. Lze léz cesty na Velké plotně, ale jen ke slaňáku; nelze lézt cesty, které končí až na vrcholu Sokolí věže. Vyznačení v terénu proběhne obratem. Hnízdo bude pravidelně monitorováno zaměstnanci AOPK. Doba trvání uzávěry je stanovena do 30. 6. 2017, o případných změnách termínu či lokality bude AOPK bezodkladně informovat.
 
Sokol s mládaty
 
Děkujeme lezcům, že uvedené omezení budou respektovat a umožní tak úspěšné vyhnízdění stejně jako v loňském roce. Uzavřené cesty jsou vyznačeny v databázi skal.
 
Petr Jandík, administrátor databáze