Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Český kras - upozornění na nutnost dodržování stanovených podmínek pro lezení

Český kras - upozornění na nutnost dodržování stanovených podmínek pro lezení

Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras upozorňuje na problémy, ke kterým dochází v některých lezeckých oblastech a lokalitách Českého krasu a žádá lezce i ostatní návštěvníky, aby se chovali ohleduplně a respektovali stanovené podmínky. Situace v jednotlivých lokalitách bude ze strany správy CHKO intenzivněji kontrolována. 

 

Upozornění se aktuálně týká nově otevřených lokalit u Kačáku - zejména lomu Divadýlko. Lom Divadýlko, stejně jako skála u Kačáku, skála za Pupkem i tradiční Srbsko a Alkazar se nachází na území Národní přírodní rezervace Karlštejn, tj. na území "mimořádných přírodních hodnot", kde je naprosto nezbytné dodržovat jak vyjednané podmínky pro provozování horolezectví, tak obecné zásady chování v přírodě. Podmínky lezení jsou nyní stanoveny v opatření obecné povahy z roku 2019, které najdete je v databázi Skály ČR - zde

Upozorňujeme, že pohyb v těchto sektorech je možný jen po vyznačených stezkách a sestup je možný pouze slaněním. Platí  zákaz rozdělávání ohňů a zákaz hromadných akcí. Úklid, tj. odnesení vlastních odpadků je samozřejmé.

 

Další upozornění se týká lomu Kobyla, který leží na území Přírodní rezervace Kobyla; podmínky najdete opět v databázi Skály ČR - zde

Prosíme, abyste po sobě uklízeli odpadky a parkovali pouze na místě k tomu určeném, tj. u Koněpruských jeskyní (parkování před závorou na cestě k lomu zakazuje zákon o ochraně přírody a krajiny, §26, písm.c). Parkováním před závorou riskujete pokutu!

 

Zájem o tuzemské skalní oblasti ze strany lezců i ostatních návštěvníků je letos ze známých důvodů vyšší než obvykle, což s sebou nese riziko problémů a konfliktů. O to důležitější je dodržovat zásady šetrného chování k přírodě, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům i místním lidem a respektovat pravidla a podmínky stanovené orgány ochrany přírody či dalšími autoritami i samotnými lezci. Děkujeme všem, kdo se chovají ohleduplně a respektují stanovená "pravidla hry". 

 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz