Facebook

Český horolezecký svaz

Broumovské a Polické stěny - nové povolení lezení

Broumovské a Polické stěny - nové povolení lezení

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Broumovsko nový souhlas s provozováním horolezectví pro Broumovské stěny a Polické stěny. Souhlas byl vydán formou opatření obecné povahy, takže se vztahuje na všechny lezce, nejen na členy ČHS. OOP bylo vydáno na 10 let, do konce roku 2028.

 

Podmínky lezení jsou stejné jako dosud, včetně časovým a místních omezení:

- od 1.5. do 31.12. - sektory Mezi Hvězdou a Kovářovou roklí, Zaječí rokle, U Dobytčí stezky, Mydlářské kameny, Nad Vodárnou

- celoročně - Kovářova rokle, Za Vyhlídkou, nad rozcestím, Božanovský špičák JZ oblouk, U Junácké vyhlídky, U Vévody, Spáleniště, U Turka, Barklovy rokle (mimo věže Šarkan, Blok kde platí zákaz), Pod Signálem, Třešňová rokle (od hradby skalních stěn v okolí Slavenské vyhlídky, věže s názvem Lucifer na levé straně až po věž č. 22 na pravé straně bezejmenné rokle, dle průvodce z roku1955)

 

Upozorňujeme, že na území NPR Broumovské stěny lze pro přístup ke skalám použít jen přístupové cesty zakreslené v příloze č. 1!

 

NPR Broumovské stěny + NPP Polické stěny - OOP 2018-2028

Příloha č. 1 mapka Broumovské stěny, Příloha č. 2 mapka Polické stěny

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz