Facebook

Český horolezecký svaz

Aktuální upozornění na podmínky lezení na Broumovsku

Aktuální upozornění na podmínky lezení na Broumovsku
20. 04. 2020 | Rubrika: Ochrana přírody

Oblastní vrcholová komise Broumovsko upozorňuje na platné podmínky lezení na skalách na území CHKO Broumovsko a apeluje na lezce, aby tyto podmínky dodržovali. 

 

Upozornění OVK Broumovsko

Lezení v CHKO Broumovsko

S příchodem teplých jarních dnů, v kontextu se zákazem vycestovat kamkoliv do zahraničí, se v letošním roce (více než v jiných letech) setkáváme s nedodržováním pravidel vyjednaných mezi ČHS a orgány ochrany přírody krajiny pro jednotlivé oblasti na území CHKO Broumovsko.

 

Rádi bychom touto cestou upozornili lezce na platná časová a územní omezení:

Adršpašsko-teplické skály – lezení je povoleno v části obvodů od 1. 5., a v části až od 1. 7. (!); v rámci Teplických skal je pak ještě pro část oblasti vydáno opatření obecné povahy k hnízdění sokola stěhovavého, na základě kterého je lezení ve velké části oblasti povoleno až od 1. 7.

Od 1. 5. do 31. 12. je horolezecká činnost povolena v sektorech Čapí hřeben, Bišík, Bašta, Kamenec, Amfiteátr, Vstupní rokle (Teplické skály) a sektorech Vstupní obvod, Město, Království, Ostrov, Milenecká hora (Adršpašské skály).

Od 1. 7. do 31. 12. je horolezecká činnost povolena v sektorech Skalní a Chrámové náměstí, Bariéra, Na výsluní, Kaňon, Skalní ostrov, Kamenec, Teplické údolí, Vstupní rokle, Amfiteátr, Trojmezí, Záboř, Bišík, Mádrovo pole, Centrální část, Stráně, Biskupský hřeben (Teplické skály) a sektorech Podhradí, Himaláj, Království, Panoptikum, Jezerka, Za pískovnou, Rokle nad Spáleným Mlýnem (Adršpašské skály).

 

Broumovské a Polické stěny - lezení je povoleno v části obvodů od 1. 5., a v části až od 1. 7. (!)

Od 1. 5. do 31. 12. je horolezecká činnost povolena v sektorech „Mezi Hvězdou a Kovářovou roklí“, „Zaječí rokle“, „U Dobytčí stezky“, „Mydlářské kameny“ a „Nad Vodárnou“.

Od 1. 7. do 31. 12. je horolezecká činnost povolena v sektorech „Kovářova rokle“, „Za Vyhlídkou“, „Nad rozcestím“, „Božanovský Špičák – jihozápadní oblouk“, „U Junácké vyhlídky“, „U Vévody“, „Spáleniště“, „U Turka“, „Barklovy rokle“ (mimo věže Šarkan a Blok, kde je horolezecká činnost zakázaná), „Pod Signálem“ a „Třešňová rokle“ – od hradby skalních stěn v okolí Slavenské vyhlídky, věže s názvem Lucifer na levé straně, až po věž č. 22 na pravé straně bezejmenné rokle.

 

Křížový vrch - Horolezecká činnost je povolena celoročně v oblastech Jižní věže, Křížový hřeben a v jižní části Zdoňovského oblouku včetně věží Bezzubá, Borová, Tučňák, Eskymák, Eskymačka, které tvoří hranici, za dodržení běžných pravidel pro lezení na pískovci (tj. především za sucha). 

Výjimku v této oblasti tvoří jižní část Zdoňovského oblouku po věže Maják a Olymp (včetně těchto věží), kde je lezení povoleno v období od 1. 7. do 31. 12.

Naopak severní část Zdoňovského oblouku je celoročně UZAVŘENA kvůli hnízdění chráněných druhů ptáků (i proto je třeba důrazně dodržovat omezení v místech navazujících na tuto uzavřenou část, jak bylo uvedeno výše).

 

Ostaš – Horolezecká činnost je povolena celoročně na celém území Ostaše, a to včetně boulderové oblasti ELDORÁDO. 

Na území Ostaše platí obecně vyhlášené opatření obecné povahy omezující pohyb lezců v případě zjištěného zahnízdění sokola stěhovavého. Toto opatření bylo uplatněno v letošním roce (2020), kdy je uzavřena část Horního Labyrintu od věží Vrba a Skrytá, přes věže Nic, Stovka, Devětadevadesátka, Cikánka až po věž Omalovánka.

 

BOR – je nadále oblastí, kde si i přes řadu pokusů nepodařilo dosáhnout oficiálního povolení k lezení (zde paradoxně z důvodu konfliktu mezi zájmy lezců a zájmem na ochraně pitné vody, kdy část kamenů zasahuje do pásma ochrany vodního zdroje; povolení předpokládáme v průběhu letošního roku; takže zde neblokuje povolení ochrana přírody a krajiny, ale vodoprávní orgán).

 

V době, kdy má internet každý v mobilu, je možné užít několik zdrojů informací – především databázi ČHS – Skály ČR, kde je možné si velice rychle vše dohledat a ověřit https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/, rychlý přehled zejména operativně v terénu poskytne mobilní aplikace Skály ČR pro Android nebo iOSPřípadně je možné využít i privátní databáze na webu Pískaři - http://www.piskari.cz/cs/, kde najdeme vedle lezeckého (pískařského) desatera též aktuální info k hnízdění.

 

V tomto krátkém článku jsme chtěli jednoduše shrnout všechny podstatné údaje o oblastech v CHKO Broumovsko s tím, že u oblastí, kde dochází ke kolizi hnízdění a lezení, a které jsou otevřené, jsme ještě na vlastní hnízdění znovu upozornili. Z informací Správy CHKO pak víme, že k další kolizi mezi lezci a hnízděním sokola, či jiného chráněného druhu, by při dodržení časových i územních omezení, nemělo dojít, neb veškerá další chráněná hnízdění probíhají buď mimo území, na kterých by bylo lezení povoleno, nebo na územích, kde je lezení povoleno až od 1. 7., což je termín, po kterém už není lezení pro hnízdící ptáky rušivým prvkem. Určitou výjimkou z řečeného je jedno hnízdění v oblasti Polických stěn, kde dosud není jisté, zda bude hnízdo sokola stěhovaného vyžadovat zvláštní ochranu (obdobně jako na Ostaši), nebo zda bude ponecháno přirozenému vývoji, ale i zde v případě potřeby přineseme aktuální informaci. Zdrojů je tedy víc než dost, a výmluvy, aroganci či hrubost používají jen Ti, kdo vědí, co páchají.

 

OVK Broumovsko; 20. 4. 2020

Instagram

Instagram Horosvaz