Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Dopřejme klid ptákům a zvěři na Broumovsku

25. 04. 2007 | Rubrika: Ochrana přírody | Komentáře (0)

V roce 2005, po více než padesáti letech, zahnízdili sokoli také ve skalním masívu Chrámových stěn v Teplických skalách, které patří mezi jeho historická hnízdiště. Díky přímé ostraze hnízda a klidovému režimu na lokalitě pár v tomto turisticky exponovaném místě úspěšně vyhnízdil a odchoval 3 mláďata. V roce 2006 se sokolí pár vrátil a díky ostraze hnízda vyvedl 4 mláďata.

Pečlivý průzkum a monitoring oblastí, kde se v CHKO Broumovsko dal očekávat výskyt sokolů také v letošním roce potvrdil, že se sokoli nejen vrátili a obsadili tradiční hnízdiště, ale dokonce začínají vyhledávat i jiná vhodná stanoviště. Je však mnoho důvodů a okolností, pro které k hnízdění nedojde, nebo je přerušeno. Jsou to především lidské aktivity, které od zahnízdění odrazují.

Na čelních místech můžeme jmenovat nebezpečí z vykradení hnízda s mláďaty, nebo dokonce s vajíčky, turistiku, horolezectví a činnost vlastníků a nájemců například při lesních těžbách. Je však také na místě konstatovat, že ukázněná turistika, ukázněné horolezectví a dodržování podmínek a nařízení ochránců přírody by ve většině případů nemuselo působit problémy.

S ohledem na potřeby sokola a zvířat a současný zájem horolezeců využívat místní skály ke své činnosti, vydalo Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí o vymezení míst k provozování horolezecké činnosti stanovující jasně, ve kterých lokalitách a v jakých termínech je možné horolezectví provozovat.

V letošním roce byla zaznamenána, díky mírné zimě, horolezecká aktivita velmi brzy v jarních měsících, i přes to, že horolezectví v národních přírodních rezervacích v CHKO Broumovsko není povoleno před 1. květnem. Díky neukázněným horolezcům tak byl vyrušen sokolí pár, který si hledal hnízdiště. 

Proto bychom chtěli apelovat na všechny členy ČHS i celou lezeckou veřejnost, aby dodržovali podmínky k provozování horolezecké činnosti v NPR a své výstupy prováděli pouze v souladu s nimi. Na území CHKO Broumovsko lze provozovat horolezectví před 1. květnem na Ostaši a na Křížovém vrchu.

Hnízdící páry, nejen sokoli, velice silně reagují na člověka, který leze na skály v okolí hnízda, pohybuje se po náhorních plošinách v jeho okolí nebo se nechová tiše v přírodě. Vzhledem k pěknému jarnímu počasí se budou pracovníci Správy CHKO Broumovsko a jejich strážci pohybovat v terénu a kontrolovat dodržování zákonných opatření.

 O terénech a termínech se více informujte na skaly.horosvaz.cz nebo na www.broumovsko.schkocr.cz.

Věra Plná, SCHKO Broumovsko          Jindřich Pražák, komise OP ČHS

| Komentáře(0)