Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Vzdělávání

Horolezectví je veřejností považováno za rizikový sport, i když rizika s ním spojená jsou někdy přeceňována. Objektivní nebezpečí horolezectví a jeho disciplín, zejména při pohybu v horách, však existují, a proto je velmi důležité věnovat velkou pozornost veškerým aspektům bezpečného lezení a metodickému výcviku. A pokud dojde k situaci vyžadující záchranné práce a lékařskou pomoc, je potřeba umět si poradit. Potřebné informace naleznete na našem webu.

 

Metodický výcvik a rozvíjení odborných poznatků v oblasti bezpečného lezení včetně lékařské pomoci při nehodách a úrazech v horolezctví má na starosti Metodická komise.

Zajímavé články

Opravné doškolení ze zdravovědy

03. 05. 2005

OPRAVNÉ DOŠKOLENÍ Z PRVNÍ POMOCI PRO INSTRUKTORY ČHS Místo ...

Opravné doškolení z lanových technik a metodiky

03. 05. 2005

Vysočina, Blatiny, penzion Gaudeamus 19.6.2005 Zahájení opravného kurzu: 9.00, penzion Gaudeamus Předpokládané ukončení: 17.00 Program: ...

Povinnosti pro uvádění OOP na trh v EU

01. 05. 2005

OBSAH1. Účel a obsah 2. Seznam zkratek a termínů 3. Druhy Osobních Ochranných Prostředků (OOP) proti pádům z výšky 4. Právní požadavky ...

Test borháků "KOUBA"

31. 01. 2005

Provedli jsme orientační zkoušky boráků Kouba a způsobu osazení tak, jak se toto podařilo zjistit u lezců.Místo zkoušek ...

Kruhy od nesolidních výrobců

31. 01. 2005

Zpráva na všem, kteří kupují kruhy od nesolidních výrobců:Dostal jsem kruh od Luboše Beneše s tím, že praskl po pádu cca půl metru, ...

Zásady bezpečného provozování horolezectví

01. 01. 2005

ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZOVÁNÍ HOROLEZECTVÍ Směrnice Českého horolezeckého svazu Obsah A. ...

Bezpečnost v horských oblastech SR

14. 07. 2004

Bezpečnostní komise Českého horolezeckého svazu:Základní informace pro zajištění bezpečnosti v horských oblastech SR V prvním pololetí ...

Fixní jištění - pískovcové kruhy

10. 09. 2003

Na četné dotazy zveřejňuje tímto BK požadavky na pískovcové kruhy. BK vysloveně upozorňuje, že tyto požadavky nesplňují normu EN 959, ...

POZOR NA FEROFIX!

21. 02. 2002

Výzva pro všechny správce oblastí a především horolezce:POZOR NA FEROFIX! Kruhy, tmelené ve své době oblíbeným Ferofixem, představují ...

Vyjádření LANEXu k problematickým katalogům

22. 01. 2002

V listopadu zpracovala bezpečnostní a metodická komise zprávu věnovanou zejména nepřesným údajům v katalogu firmy Lanex,a.s. a ...

první | | 1 | 10 | 20 | 30 | 31 | | poslední