Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Soutěž Výstup roku 2011

Český horolezecký svaz vyhlašuje pro členy ČHS soutěž Výstup roku 2011, ve které budou vyhodnoceny a oceněny nejlepší výstupy a skialpinistické sjezdy realizované členy ČHS v období od 1.8. 2010 do 31.7. 2011. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v neděli 28.8. 2011 v rámci MHFF v Teplicích nad Metují.

Horolezecké výstupy a skialpinistické sjezdy budou hodnoceny a oceněny v těchto osmi kategoriích:

 1. velehory nad 6.000 m n.m.
 2. hory pod 6 000 m  n.m. – mixový a ledovcový charakter
 3. hory pod 6 000 m n.m. – skalní lezení (včetně big wall)
 4. skalní terény – pískovcové oblasti
 5. skalní terény – ostatní skalní oblasti
 6. bouldering
 7. mixy a ledy sportovního charakteru
 8. skialpinistické výstupy a sjezdy

V každé kategorii bude vyhlášen pouze jeden nejlepší Výstup roku 2011; pokud však bude v kategorii více nominací, které by zasloužily ocenění, mohou být udělena kromě Výstupu také čestná uznání. Hodnocení navržených výstupů provedou odborné komise ČHS (alpinismus, sportovní lezení na skalách, lezení v ledu a drytooling a  tradiční skialpinismus) a výkonný výbor ČHS.

Vyhledání a výběr návrhů na ocenění Výstup roku 2011 zajistí především předsedové příslušných odborných komisí ČHS, ale návrhy hodnotných výstupů do soutěže může zaslat každý z vás, kdo ví o výstupu, který by si mohl zasloužit ocenění. Navrhnout můžete nejen výstup jiného lezce, ale i svůj vlastní výstup.

Pokud máte zájem se do soutěže zapojit,  pošlete nejpozději do 1.8. 2011 svůj návrh na sekretariát ČHS na e-mail info@horosvaz.cz. Do předmětu zprávy napište "Výstup roku".

Návrh na udělení Výstupu roku 2011 musí splňovat tyto podmínky:

 • musí jít o výstup uskutečněný v období od 1.8. 2010 do 31.7. 2011,
 • autor nebo autoři výstupu musí být členové ČHS,
 • návrh na ocenění výstupu jiného lezce musí být podán s jeho souhlasem.
 • součástí návrhu musí být stručné informace o autorovi nebo autorech výstupu (jméno, věk, jiné významné výstupy), určení kdy a kde byl výstup uskutečněn, bližší informace o výstupu (stručný popis výstupu, obtížnost, styl lezení, uvedení zda se jedná o prvovýstup, první opakování apod.), zdůvodnění, proč je výstup navržen na ocenění. Pokud je to možné, měl by být návrh doplněn obrazovou dokumentací, tj. nákresem výstupu, fotografiemi.

Těšíme se na vaše návrhy

Božena Valentová, tajemnice ČHS

| Komentáře(4)