Facebook

Český horolezecký svaz

Soutěž o VÝSTUP ROKU 2005

07. 11. 2005 | Rubrika: Alpinismus | Komentáře (0)

Hlavní sezóna pomalu končí, poslední slaňování začínají. Ty, pro které je horolezectví soutěživý sport,  upozorňuje komise alpinismu na blížící se uzavření nominací na „VÝSTUP ROKU 2005“. Kategorie jsou letos vypsány s malou změnou takto:

  • bouldering
  • pískovcové terény
  • nepískovcové terény
  • mixy a ledy sportovního charakteru
  • velehory pod 6000 m n.m. – skalní charakter
  • velehory pod 6 000 m n.m. – bigwallový charakter
  • velehory pod 6 000 m  n.m. – mixový a ledovcový charakter
  • velehory nad 6000 m. n. m.

Návrhy od oddílů nebo přímo od autorů zajímavých výstupů musí obsahovat jména účastníků, místopisné a časové údaje o výstupu, styl přelezení a všechny atributy potřebné ke zhodnocení výjimečnosti výstupu (technický popis cesty, počet dosavadních přelezů, fotografická dokumentace). Zejména u prvovýstupů musí obsahovat nákres cesty.

Titul " Výstup roku" se uděluje za výkon výjimečný ve srovnání s podobnými, již uskutečněnými  výstupy českých lezců (lezkyň) nebo výkon srovnatelný se světovým měřítkem v dané lokalitě. Za hodnotný výstup může být uděleno také "Čestné uznání". Pokud žádná z nominací nesplňuje kritéria výběru, nemusí být tituly „Výstup roku“ ani „Čestné uznání“ uděleny.

Nominace zaslané do 20.12.2005 budou vyhodnoceny komisí alpinismu ČHS a výsledky zveřejněny v horolezeckých médiích. Komise si vyhrazuje právo některou z kategorií nevyhodnocovat.

Své návrhy posílejte předsedovi komise alpinismu na martin.otta@horosvaz.cz nebo na info@horosvaz.cz (popř. písemně na adresu sekretariátu) zároveň s uvedením kontaktu na vaši osobu.

Alena Čepelková

| Komentáře(0)