Facebook

Český horolezecký svaz

Zpráva o grantech na údržbu skal v roce 2019

Zpráva o grantech na údržbu skal v roce 2019
30. 01. 2020 | Rubrika: Správa skalních oblastí

Granty určené na údržbu skal byly v roce 2019 poskytnuty jedenácti zájemcům, převážně horolezeckým oddílům. Přidělené částky se pohybovaly ve výši od 5 do 10 tisíc Kč, mimořádná částka 20 481 Kč byla dodatečně přidělena na opravy v lezeckém parku Alkazar. Dva oddíly přidělený grant nevyužily, celkově bylo vyplaceno 91 279 Kč. Zbylé prostředky byly vráceny do rozpočtu ČHS. 

 

Studenské skály

Poskytnuté prostředky byly využity využity na celkovou údržbu skalních oblastí, tj. na protierozní opatření, budování přístupových cest včetně žebříků, odstraňování náletových dřevin či úklid apod.

 

Příhrazy

Údržba byla provedena na Rabštejně a Studenských skalách, na Hruboskalsku, Suchých skalách a v Příhrazech v Českém ráji, v Tiských stěnách, Ostrově a Rájci v Labských pískovcích, na Perštejně v severozápadních Čechách, v oblasti HIS u Nového města n. Metují a ve zmíněném Alkazaru v Českém krasu. 

Podrobné informace - Granty údržba skal 2019_zpráva 

 

Ostrov

 

Rabštejn

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz