Facebook

Český horolezecký svaz

V Ostrově se uskutečnil seminář zaměřený na osazování fixního jištění

V Ostrově se uskutečnil seminář zaměřený na osazování fixního jištění

V sobotu 20. 5. 2022 proběhl v Ostrově v Labských pískovcích další seminář osazování fixního jištění organizovaný Oblastní vrcholovou komisí Tisá  a Centrální vrcholovou komisí ČHS, zaměřený na osazovaní do pískovce, který vedl jako obvykle Vladimír Těšitel. Celkem se zúčastnilo 12 zájemců, nejen správců skal z OVK Tisá, ale i členů několika oddílů ČHS. 

 

V teoretické části byl probrán postup technologie osazování fixního jištění s důrazem na možné chyby, spojený s praktickou ukázkou zalepení pískovcového kruhu. V diskuzi následně byly probrány osobní praktické zkušenosti jednotlivých účastníků s osazováním či výměnou jištění.

 

Kuba Trylč pak také prakticky předvedl osazení kruhu se šestihranným dříkem do olova, používané v sousedním Sasku.

 

Seminář Ostrov

 

V rámci praktické ukázky byly provedeny trhací zkoušky za účelem ověření možnosti používání kruhů a borháků o průměru 18 mm a délky dříku 150 mm v Ostrově. Zkušební kruh délky 150 mm o průměr dříku 18 mm byl navrtán do bloku odlomeného před časem z cesty Separate reality na Sluneční věži ve východním sektoru. 

Odlom je tvořen žlutým pískovcem střední tvrdosti v dané oblasti. Na lepení byla použita chemická malta Fischer - FIS VL 410 C při venkovní teplotě 20°C. Cca po 1 hod od zalepení byla provedena zkouška zatížení kruhu ve směru kolmém na podélnou osu dříku maximální silou 3200 kg  (min předepsaná hodnota je 2500 kg) s dobou působení 2 minuty. Po uplynutí této doby nebyly zaznamenány jakékoliv poruchy lepení kruhu ani destrukce pískovce.

 

zkouška zatíženíZkouška zatížení kolmo na osu dříku, na snímku Vl. Těšitel.

 

Další zkouška proběhla zatížením směrem v ose dříku silou 3000 kg (norma je 1500 kg). Ani při této zkoušce nebylo zaznamenána porucha v lepení kruhu či destrukce pískovce.

 

zkouška zatížení

Zkouška zatížení ve směru podélné osy dříku.

 

S ohledem na výsledky obou zkoušek  bylo OVK Tisá odsouhlaseno používání kruhů a borháků s dříkem průměru 18mm a délky 150 mm souběžně s jištěním 22/200 mm (stávající povolený rozměr) pro oblast Ostrova, s výjimkou části jižního sektoru od Velké nebeské stěny po Eliáše, tzv. Himmelreich, kde zůstává v platnosti používání původního rozměru tj. 22/200 mm. Toto rozhodnutí  platí od 20.5.2022.

 

Volba rozměru jištění bude ponechána na rozhodnutí prvovýstupce. OVK a  správci skal pak zůstává možnost v rámci schvalování žádosti o prvovýstup určit použití konkrétního rozměru jištění pro daný projekt. Nutnost zažádání správce o souhlas s prvovýstupem nadále zůstává.

 

seminář Ostrov seminář Ostrov seminář Ostrov

 


 

Jan Čuba, předseda OVK Tisá

foto archiv J. Čuba

Instagram

Instagram Horosvaz