Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Upozornění na správné osazování jištění

Upozornění na správné osazování jištění
01. 04. 2019 | Rubrika: Údržba skalních oblastí

Vladimír Těšitel, který spolupracuje s Centrální vrcholovou komisí při školeních správců skal a dlouhodobě se věnuje technologii správného osazování a testování fixního jištění, upozorňuje na rizika plynoucí z nedodržení technologie pri lepení jištění chemickou maltou. 

P1030067

Závěr testů, které jsou popsány v níže uvedeném varování, je jednoznačný - lepení bez použití mísící špičky je nebezpečné a je nutné, aby Ti, kteří takovým způsobem kotvící prvky osadili, aby o tom informovali příslušné správce skal a dohodli nápravu.

Varování

 

B. Valentová, sekretariát ČHS