Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Prachovské skály - upozornění

Prachovské skály - upozornění

Od 1. dubna se pro horolezce otevírá většina oblastí Českého ráje (vyjma Kozákova a obvodu Čertova ruka na Hruboskalsku). Prosíme, abyste respektovali stanovené podmínky. 

 

Významnou lezeckou oblastí Českého ráje jsou Prachovské skály, které se nachází na soukromých pozemcích rodiny Schliků. Lezení v Prachovských skalách je povoleno pouze s jejich souhlasem, za předpokladu, že lezci budou dodržovat:

Rozhodnutí Správy CHKO Český ráj

Pravidla lezení v pískovcových oblastech v Čechách

Provozní řád upravující lezení v Prachově

 

K lezení na Prachově opravňuje členský průkaz ČHS, popř. členský průkaz jiného horolezeckého spolku či klubu.

 

Vstup horolezcům do skal, které se nachází v placené zóně (návštěvnické okruhy), je povolen pouze po zaplacení vstupného, popř. parkovného v případě příjezdu autem. Vstupné je slouží k financování údržby Prachovských skal včetně návštěvnické infrastruktury.

Pokud jezdíte lézt do Prachova častěji, můžete využít celoročního průkazu opravňujícího ke  vstupu do skal.

Možnosti získání průkazu:
- účast na jarní brigádě + uhrazení celoročního poplatku 100 Kč
- uhrazení ročního poplatku 300 Kč

Celoroční průkazy s fotografií držitele jsou vydávány po zaplacení příslušného poplatku v pokladně u Turistické chaty.

 

Při lezení v Prachovských skalách platí:  

- zákaz lezení na vlhké nebo mokré skále
- zákaz lezení s magnéziem nebo jinými chemickými prostředky vysušujícími skálu

- zákaz poškozování skal (zákaz používání jisticích prostředků poškozujících skálu apod.).

Cesty se lezou zásadně zdola v maximálním počtu 5 lidí v jednom lanovém družstvu, lezení top rope je výslovně zakázáno.

 

Lezení je možné na skalách, které jsou evidovány v databázi Skály ČR na webu ČHS. Povolení lezení neplatí pro lokality Starý Hrádek, Fortna a Dračí rokle.

Prvovýstupy jsou možné pouze po dohodě s Oblastní vrcholovou komisí Prachov.

 

Podrobné informace najdete na webu Prachovské skály 

Informace o možnostech lezení - databáze Skály ČR


Prosíme, abyste výše uvedené podmínky respektovali a přispěli tak k tomu, že Prachovské skály budou pro horolezce i nadále otevřeny.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

T. Vlach, předseda OVK Prachov