Facebook

Český horolezecký svaz

ZMĚNY V TUZEMSKÝCH LEZECKÝCH SOUTĚŽÍCH ČHS

ZMĚNY V TUZEMSKÝCH LEZECKÝCH SOUTĚŽÍCH ČHS
08. 03. 2021 | Rubrika: Soutěžní lezení, RSS - iSport.cz

Tuzemské závody 2021

Obliba soutěžního lezení je sice na vzestupu už několik let, ale dá se předpokládat, že po letošní olympiádě vzroste zájem o tento sport přímo raketově, a to jak mezi aktivními sportovci, tak i pasivními fanoušky. Snahou ČHS je podpořit tento zájem tím, že zpřehlední strukturu závodů ČR nejen pro závodníky a trenéry, ale právě i pro veřejnost. Z tohoto důvodu jsme připravili nový systém tuzemských soutěží, který odstartujeme v letošním roce 2021.

 

První velkou změnou je názvosloví jednotlivých úrovní závodů. Došlo k jasnému pojmenování a tím i rozdělení, komu jsou soutěže určeny.

 

MMČR a MČR 

Mistrovské soutěže jsou vrcholnými závody všech disciplín (obtížnost, bouldering, rychlost) a kategorií v rámci kalendářního roku.

1. liga 

Do první ligy spadají nominační závody a závody České poháru, které jsou pořádány pro všechny disciplíny a kategorie.

2. liga 

Druhá liga zahrnuje oblastní soutěže v disciplínách bouldering a obtížnost a závody Olympijské trojkombinace pro mládež, U14.

3. liga  

Třetí liga jsou oddílové open závody pro začínající a mírně pokročilé závodníky.

Školní boulder pohár  

Speciální soutěž pro žáky II. stupňů ZŠ a víceletých gymnázií.

 

 

Co nás čeká v roce 2021 a kam směřujeme v dalších letech?

MMČR a MČR – Pro mistrovské soutěže v roce 2021 žádné zásadní změny nechystáme. Vše připravujeme pro rok 2022, kdy bude nastaven jasný postupový klíč, který rozhodne o tom, kdo se tohoto vrcholného závodu roku bude moci zúčastnit. Klíč bude nastaven pro všechny disciplíny i věkové kategorie. Kategorie U14 by tak měla konečně také zažít závod, kde i o vítězi boulderingu nerozhodne pouze kvalifikace, ale velké finále.


1. liga – Primárním cílem je v rámci nominačních závodů vytvořit reprezentaci ČR, která bude v průběhu roku reprezentovat české lezení v rámci mládežnických a dospělých mezinárodních soutěží. Dalším cílem je získat celkového vítěze ČP ve všech kategoriích. Zásadním úkolem pro rok 2022 a další je navýšení počtu nejenom tuzemských závodů převážně pro kategorii U14. Také jednáme o spolupráci se Slovenskem, Maďarskem a Polskem o vytvoření V4 soutěží pro ty nejlepší sportovce v této kategorii.

 

2.liga – cílem roku 2021 je rozběhnutí oblastních soutěží v obtížnosti a boulderingu. Zde jsou prozatím naplánovány dvě oblasti - Moravská a Česká, kde v každé proběhne 5 boulderingových a 5 obtížnostních závodů. Na jejichž základě bude vyhlášeno celkové pořadí v daném regionu v rámci každé disciplíny a kategorie. Závodník se účastí na svém prvním závodě 2. ligy zařadí do daného regionu, ve kterém bude závodit po celou sezónu. V roce 2021 se těchto závodů mohou účastnit i závodníci z 1. ligy, vždy na základě oblastní příslušnosti. Pro rok 2022 a další plánujeme rozšiřování počtu oblastí a tím i navyšování počtu soutěží v rámci 2. ligy. V dalším roce   by mělo platit  jasné omezení účasti těch nejlepších závodníku z 1. ligy. Do druhé ligy spadají také závody Olympijské trojkombinace.

 

3. liga – jednotlivé oddílové  open závody pořádané pro začínající a mírně pokročilé závodníky, jejichž cílem je motivace závodníků pro další trénink a jejich postupný růst v rámci vyšších soutěží.

 

Školní boulder pohár – školní soutěž, které se v rámci okresních, krajských, oblastních, semifinálových a finálových kol účastní velké množství jak registrovaných, tak i neregistrovaných závodníků. Cílem je zapojení co největšího počtu škol a tím oslovení nových zájemců o lezení. Samozřejmostí je spolupráce s aktivními oddíly v jednotlivých krajích a směřování nových zájemců k nim. Dalším smyslem tohoto projektu je seznamování širší veřejnosti s lezeckým sportem.

 

V roce 2021 je třeba také počítat s povinností, že každý závodník, který se chce účastnit závodů, musí být řádným členem ČHS a musí mít platné potvrzení o lékařské prohlídce.

 

 

typy lékařských prohlídek pro dané soutěže

Pro účast na závodech mládeže organizovaných ČHS jsou povinné zdravotní prohlídky dle vyhlášky 391/2013 Sb. v platném znění. Pro závody mládeže je na stránkách ČHS platný vzor. Potvrzení dětem vydává dětský lékař a toto potvrzení má platnost 1 rok. Prohlídka musí být vystavená pro výkonnostní sport. Pokud bude předložena prohlídka pouze pro tělesnou výchovu, školy v přírodě apod. nebude závodník připuštěn do soutěží 1. a 2. ligy. 

 

V případě vašich dotazů, připomínek, nebo podnětů pro zlepšení, nám napište na: zavody@horosvaz.cz 

 

Věřme, že letošní sezóna bude lepší než ta předešlá a budeme moci zorganizovat co nejvíce naplánovaných závodů. 

 

 


Komise soutěžního lezení 

Instagram

Instagram Horosvaz