Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Vznik projektu - Sportovní střediska mládeže

Vznik projektu - Sportovní střediska mládeže
24. 10. 2020 | Rubrika: Soutěžní lezení, RSS - iSport.cz

Od září 2020 se rozběhnul projekt Sportovních středisek mládeže (dále SpS), které jsou základním článkem v péči o rozvoj a přípravu mladých talentovaných sportovců. SpS jsou součástí vícestupňového systému této péče. Ve sportovním lezení projekt SpS navazuje na již fungující práci s mládeží a reprezentanty v rámci Vrcholového sportovního centra mládeže (VSCM).  


Oproti jiným sportovním svazům, kde střediska fungují přímo u členských oddílů, resp. tyto oddíly získávají na základě stanovených kritérií status SpS, byl pro odstartování projektu zvolen odlišný koncept. Jeho cílem je rozběhnout systém přímo pod ČHS, zajistit jeho fungování a až následně přejít ke standardnímu udělování statusů SpS jednotlivým oddílům-pravděpodobně ke konci roku 2021. 

 

_DSC8797


Základním úkolem SpS je rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti a základní dovednosti talentované mládeže, vytvářet u nich pozitivní vztah ke sportovnímu lezení, trénování a závodění, rozvíjet přiměřenou výkonnost a připravovat je na přechod do VSCM. Neméně důležitou roli hraje nastavení bližší spolupráce jednotlivých trenérů, sdílení a předávání zkušeností a prohlubování jejich vzdělávání. 


Střediska jsou určena mladým závodníkům ve věku 9-14 let.
V letošním roce vznikly 3 sportovní střediska s regionální působností v Čechách, na severu a jihu Moravy. Osloveni byli mladí závodníci, kteří se v loňském roce umístili na prvních pěti místech v celkovém pořadí Českého poháru U14 v lezení na obtížnost nebo boulderingu. Následně po zjištěném zájmu o členství byly jednotlivé SpS doplněny až do své kapacity 15 dětí o závodníky, kteří figurují v letošním roce v celkovém pořadí ČP U14 do pátého místa.

    

        _DSC8753


Každé SpS řídí vedoucí trenér, který má k dispozici smluvní trenéry. Společně připravují tréninky, soustředění a další akce pro své členy, a to v souladu s plány v jejich domovských oddílech nebo po konzultacích s jejich osobními trenéry. Jsou k dispozici osobním trenérům v rámci přípravy tréninkových plánů. Do projektu jsou také zapojeni fyzio terapeuti, kteří se podílejí na jednotlivých akcích a úzce spolupracují s trenéry SpS. Dále se středisky spolupracují také certifikovaní stavěči ČHS, kteří pro tréninky připravují nové cesty šité na míru mladým závodníkům. 
Vedoucí trenéři SpS jsou také v úzkém kontaktu s reprezentačními trenéry ČHS, kteří se společných tréninků účastní a předávají SpS svá doporučení a rady.


Střediska již mají za sebou své první tréninky.

Dne 26. září se konal ve Zlíně společný trénink pro děti z obou moravských SpS. Přijelo 24 dětí, kterým se věnovalo nejen 10 trenérů, ale také terapeuti z pohybového centra Fyzio Gym Cooper. Mladí lezci se učili správnému postavení těla a jak postupovat při rozcvičení před tréninkem. Druhá fáze tréninku již probíhala v lezeckém centru Vertikon, kde byl připraven simulovaný závod na třech cestách pro jednotlivé kategorie, jehož součástí byl také rozbor cest a zpětné vazby od trenérů.

Další trénink pro Moravu sever proběhl ještě před uzavřením lezeckých stěn v Olomouci na Flash wallu 10. října.

Bohužel další naplánované tréninky v Praze a Brně musely být vzhledem ke státním opatřením přesunuty na pozdější termíny. 

    

       _DSC8667      _DSC8781


Nyní připravujeme návrhy a tipy, jak trénovat v době, kdy jsou lezecká centra uzavřená a jaké formy tréninku by mohly dětem a jejich trenérům pomoci překlenout toto období.
Koncepce a systém fungování sportovních středisek, kritéria výběru dětí, povinnosti vedoucích i smluvních trenérů a další podmínky a benefity jsou blíže popsány v dokumentu Koncepce Sportovní středisek mládeže.


Více informací k SpS najdete v záložce "soutěžní lezení - SpS".

 

 

Autorem fotek je Petr Piechowicz

Sekretariát ČHS, Ivana Palasová