Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Soustředění reprezentace v boulderingu 18.-19. 3. - Boulder Bar Praha

Soustředění reprezentace v boulderingu 18.-19. 3. - Boulder Bar Praha
30. 01. 2017 | Rubrika: Soutěžní lezení, RSS - iSport.cz

Ve dnech 18. 3. a 19. 3. 2017 se v Praze uskuteční soustředění reprezentace v boulderingu (Boulder Bar - www.boulder.cz)

 

Místo konání: Tréninkové centrum reprezentace Boulder Bar
Začátek soustředění: 18. 3. 2017 (registrace na Boulder Contest)
Konec soustředění: 19. 3. 2017 kolem 15. hodiny
Kapacita soustředění:  max. 30 lezců
Vedoucí soustředění: Tomáš Binter
Hlavní stavěč: Jan Zbranek (International Chief Route Setter IFSC)

 

Soustředění bude obsahovat v sobotu tréninkový závod, jímž bude Boulder Contest, kde si účastníci v závodním zatížení vyzkoušejí mj. speciální bouldrové problémy připravené pro tento účel Janem Zbrankem. Ze závodních pokusů v určených boulderech (v kvalifikaci i finále) bude pořízen videozáznam, jehož rozbor bude součástí nedělního programu. V neděli si na základě rozboru videozáznamu se stavěčem lezci vyzkoušejí varianty řešení těchto problémů, dále bude připraven trénink speciálních koordinačních dovedností (náběhy, dvojskoky apod.) a rozbor boulderů ze závodů SP 2016 s informacemi o nových trendech, specialitách jednotlivých stavěčů atd. Celé soustředění povede jediný český stavěč s mezinárodní licencí IFSC Jan Zbranek, který účastníkům přiblíží trendy a postupy při vytváření závodních boulderů na mezinárodní úrovni, rady pro jejich řešení a poskytne zpětnou vazbu.

Zájemci mají v rámci soustředění možnost konzultovat výsledky testů reprezentace.

 

Součástí soustředění bude i seminář pro stavěče s národní licencí, kteří se věnují nebo chtějí věnovat stavění boulderů.

 

Soustředění je otevřené pro:

1.  loňské dospělé reprezentanty v boulderingu, kteří v posledních dvou sezónách neporušili reprezentační smlouvu a nebyl jim udělen kázeňský nebo disciplinární postih

2.  loňské reprezentanty mládeže v boulderingu (kat. B, A, J), kterým v posledních dvou sezónách nebyl udělen kázeňský nebo disciplinární postih

3.  stavěče s národní licencí, kteří se chtějí věnovat stavění boulderů

4.  ostatní závodníci se mohou soustředění zúčastnit pouze do naplnění maximálního počtu účastníků.

 
Závodníci, kteří v uplynulých dvou sezónách porušili reprezentační smlouvu nebo jim byl udělen kázeňský nebo disciplinární postih a chtějí se soustředění zúčastnit, zašlou oficiální žádost na sekretariát ČHS nejpozději do 6. 3. 2017 a Komise soutěžního lezení ji posoudí dle závažnosti provinění, dalšího chování reprezentanta, přístupu k reprezentaci a výkonnosti. Registrace těchto závodníků na soustředění je možná až na základě kladného písemného vyjádření komise zaslaného závodníkovi sekretariátem ČHS.

 

Závodníci, kteří splňují alespoň jednu z podmínek 1 a 2, budou informováni automaticky a vyzváni k registraci elektronickou formou. Uzávěrka registrací je 13. 3. 2017 v 15:00 hodin.

Ostatní závodníci, kteří se chtějí zúčastnit na základě bodu 4., mohou v případě zájmu kontaktovat Tomáše Bintera (tomas.binter@horosvaz.cz). Budou zařazeni na seznam účastníků až do vyčerpání volné kapacity a vyrozuměni do 15. 3. 2017. Případné dotazy směřujte na Tomáše Bintera (+ 420 602 459 423).

 

Pro účast na soustředění je nutné se registrovat. Závodu Boulder Contest se lze samozřejmě zúčastnit i samostatně, tedy bez účasti na soustředění, ale lezci, kteří nebudou přihlášeni na soustředění, se nemohou zúčastnit nedělního programu.

 

Závodníkům v kategorii dospělých, kteří byli v roce 2016 zařazeni do reprezentace ČR v boulderingu nebo splnili výkonnostní kritéria (vítězství na MČR 2016 v boulderingu, členství v reprezentaci ČR v boulderingu v kategorii dospělých v uplynulých 5 letech),  ČHS uhradí v termínu 3. - 5. 3. výjezd pro tři auta (4kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.) a ubytování na dvě noci do 20 E na osobu a noc na zahraniční trénink (např. Regensburg, Drážďány, Mnichov, Vídeň, Innsbruck nebo jinde v podobné vzdálenosti) dle jejich výběru. Kontaktní osobou pro organizaci tohoto výjezdu je Štěpán Stráník.

 

Za KSL Tomáš Binter