Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Školení trenérů 2016 a získání trenérské licence B - AKTUALIZCE

Školení trenérů 2016 a získání trenérské licence B - AKTUALIZCE
28. 04. 2016 | Rubrika: Vzdělávání, Soutěžní lezení

Český horolezecký svaz ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK připravil školení trenérů sportovního lezení pro získání licence B, která je druhým nejvyšším trenérským vzděláním v ČR a opravňuje držitele k získání živnostenského oprávnění.

 

Školení: Trenér sportovního lezení – licence B
Pořádá: ČHS ve spolupráci s UK FTVS
Místo: Praha (FTVS a vybrané lezecké stěny)

Termín pro přihlášení PRODLOUŽEN DO 30. 6. 2016

 

Cílem školení je seznámit účastníky s principy tréninku dětí i dospělých, naučit se identifikovat silné a slabé stránky lezeckého výkonu, diagnostikovat lezecká zranění. Absolventi budou schopni poskládat lezeckou hodinu a sestavit dlouhodobý lezecký plán. Součástí školení je seznámení se stavěním cest, kompenzačními cvičeními, první pomocí atd. Školení se skládá z několika bloků s celkovou hodinovou dotací 150 hodin.


Školení má dvě části – obecnou (vědecké základy sportovního tréninku) a specializační na sportovní lezení.


Blok obecného trenérského základu má rozsah 50 h. Koná se vždy na jaře nebo podzim na UK FTVS v Praze a je možné jej absolvovat kdykoliv, podrobnější informace naleznete na webu FTVS.

 

Blok specializační části:

 

termíny:

víkend v období říjen - prosinec 2016 – bude upřesněno
20. 10. - 23. 10. 2016
10. 11. -13. 11. 2016
1 den v prosinci 2016/v lednu 2017 zkouškový termín dle dohody

 

Uchazeč o získání trenérské licence B musí splňovat následující kritéria:

  • členství v ČHS 
  • věk minimálně 20 let
  • 2 roky odborné praxe
  • ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturita)
  • bezúhonnost

 

Pro získání kvalifikace je nutné absolvovat všechny části školení a splnit podmínky Kvalifikačního řádu pro trenéry ČHSStřídají se praktické a teoretické lekce ke všem oblastem lezeckého tréninku. Výuka probíhá na UK FTVS v Praze a vybraných lezeckých stěnách. Úspěšní absolventi mohou získat oprávnění Trenér sportovního lezení – licence B, na základě jehož lze žádat živnostenský list v oblasti poskytování tělovýchovných služeb Trenér sportovního lezení.


Maximální počet účastníků: 12
Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 6
Cena za celé školení: 13 500 Kč
Cena zahrnuje: vlastní školení, výukové materiály, vstupné na stěny, poplatek za licenci. Poplatek nezahrnuje ubytování a případné další opakování závěrečné zkoušky.

 

Zájemci, kteří pracují s mládeží v partnerských mládežnických klubech a jsou jejich členy, mohou požádat o příspěvek na úhradu kurzu z prostředků projektu mládežnických lezeckých klubů. Výše případného příspěvku se bude odvíjet od počtu dětí, o které se klub stará, a od jejich dosavadních sportovních výsledků. O přidělení příspěvku a jeho výši rozhodne Komise sportovního lezení ve spolupráci se sekretariátem. Žádost o příspěvek pošlete spolu s přihláškou a údaji o vašem mládežnickém klubu.

 

Zájemci o trenérskou licenci B, kteří splňují uvedená kritéria, mohou posílat přihlášky na adresu 68Go87d7TsrvV.agc8m%C6ej-lIkbW7r do 30. 6. 2016Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, kontaktní telefon, doložení praxe (působení jako oddílový či osobní trenér, instruktor v horoškole apod.)


Platbu kurzu proveďte na účet ČHS: 1727209504/0600 GE Money Bank do 30. 6. 2016,
jako variabilní symbol prosíme uvést: „201602“.

 

Bližší informace k licenci B získáte na adrese 68Go87d7TsrvV.agc8m%C6ej-lIkbW7r.

 

 

Komise soutěžního lezení