Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Národní kurz pro získání stavěčské licence

Národní kurz pro získání stavěčské licence
21. 10. 2013 | Rubrika: Soutěžní lezení

Ve dnech 15. - 18. 10. 2013  se v Písku uskutečnil kurz pro stavěče lezeckých cest, po jehož absolvování získali účastníci národní stavěčské licence.

foto T. Binter st.foto J. Zbranekfoto J. Zbranek 

 

Pod vedením držitele nejvyšší mezinárodní licence IFSC Jana Zbranka (International Chief Route Setter IFSC) byli účastníci proškoleni o zásadách a principech stavění cest a boulderů pro mládež i dospělé, věkových specifikách, bezpečnosti, pravidlech, práci v týmu, současných trendech ve stavění cest a dalších aspektech stavění cest jak pro soutěže, tak pro tréninkové a komerční účely.
 

Po úspěšném absolvování kurzu se držiteli národních licencí stali:

Hlavní stavěč ČHS: Tomáš Doubravský, Vilém Chejn, Oldřich Klapal, David Kozel, Roman Kučera, Vít Lachman, Viktor Pařízek, Vojtěch Vrzba.

Tato licence opravňuje držitele působit v rámci soutěží organizovaných ČHS jako hlavní stavěč na závodech 1. (MČR) a 2. kategorie (ČP) a to jak v dospělých, tak mládežnických kategoriích, působit v příštím roce jako garant pro stavěče bez licence při jejich práci na závodech 1. a 2. kategorie a umožňuje nominaci držitele do mezinárodního stavěčského kurzu IFSC, bude-li vypsán. 

 

Stavěč ČHS: Jan Šolc.
Tato licence opravňuje držitele působit v rámci soutěží organizovaných ČHS jako hlavní stavěč na závodech 1. (MČR) a 2. kategorie (ČP) a to jak v dospělých, tak mládežnických kategoriích.
 
Držiteli certifikátu Stavěč - aspirant se stali Silvie Rajfová a Dan Kotlík.
Tento certifikát je dokladem o absolvování kurzu pro stavěče a je předstupněm pro získání licence Stavěč ČHS.
 
Předběžný termín konání dalšího kurzu pro získání stavěčských licencí je únor 2014.
V listopadu bude na webu ČHS zprovozněna v rámci sekce Soutěžní sport stránka pro stavěčské licence, kde budou uvedeni certifikovaní stavěči včetně kontaktu, podmínky získání licence a další informace.

 

Chtěli bychom poděkovat všem stavěčům jak za přístup, který osvědčili v rámci kurzu, tak za pomoc při přípravě MČR mládeže, které se následně konalo v píseckém lezeckém centru. Díky nim bylo také možné uspořádat vložený boulderový závod pro ty lezce, kteří se neprobojovali do finále. Zvlášť děkujeme těm stavěčům, kteří se v Písku zdrželi až do soboty a osobně pomohli s realizací mládežnického MČR. Další poděkování patří Honzovi Zbrankovi za skvělé vedení kurzu, firmě Aix za zapůjčení struktur a chytů a píseckému lezeckému centru LezeTop za vstřícnost a poskytnutí zázemí.

 

Tomáš Binter