Facebook

Český horolezecký svaz

Kalendáře závodů pro sezónu 2022

Kalendáře závodů pro sezónu 2022
20. 12. 2021 | Rubrika: Sportovní lezení

Na webu ČHS nyní najdete zveřejěné kalendáře závodů ve sportovním lezení pro sezónu 2022. V obou kalendářích může dochátet ke změnám, považujte je tedy za provizorní. 

 

Kalendář mezinárodních závodů 2022 kopíruje IFSC Calendar 2022

ze stránek IFSC. Při bedlivém prozkoumání zjistíte, že některé závody stále ještě čekají na potvrzení místa pořadatele.

Dále, v Kalendáři mezinárodních závodů 2022 nejsou ještě vyznačené tzv. "nezařazené závody". Tímto pojmem označujeme závody, na které vedení reprezentace neplánuje vysílat oficiální výpravu.

Plán závodů pro reprezentaci a spolu s ním informace, které závody spadnou mezi "nezařazené", očekávejte na začátku nové sezóny.

 

Na IFSC Calendar navazuje Kalendář závodů ČR 2022. - Zobrazuje plán domácích závodů, právě s ohledem na změny v mezinárodních závodech. Snahou je, aby nedocházelo k překrývání důležitých mezinárodních a domácích závodů.

 

Vezměte prosím na vědomí, že může docházet ke změnám v obou kalendářích, nejen z organizačních důvodů, ale i kvůli celosvětové epidemiologické situaci.

 

 


I. Palasová, ČHS – sportovní lezení