Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Informace k sezóně 2019 pro závodníky v kombinaci

Informace k sezóně 2019 pro závodníky v kombinaci
20. 12. 2018 | Rubrika: Soutěžní lezení

Rok 2019 bude třetí sezónou, v níž se bude soutěžit na mezinárodní úrovni kromě jednotlivých disciplín i v olympijské kombinaci a zároveň sezónou, v níž budou realizovány kvalifikační závody IFSC na OH 2020.

 

Protože olympijská kombinace vyžaduje specializovanou přípravu pod odborným vedením ve všech disciplínách, vytvořil ČHS pro rok 2019 opět podmínky pro trénink lezců, kteří se chtějí kombinaci věnovat. Závodníci, jejichž hlavními disciplínami jsou lezení na obtížnost a bouldering, mají letos možnost absolvovat tréninky v lezení na rychlost pod vedením reprezentační trenérky Evy Křížové na stěně Komec Brno, kde je standardní cesta, popř. na dalších stěnách disponujících standardní cestou. Aby nedocházelo k časovým ztrátám kvůli opakovanému vysvětlování základů, budou pro první tréninky závodníků, kteří budou rychlost zkoušet poprvé, vyhrazeny samostatné tréninkové bloky. Na tyto tréninky se mohou zájemci hlásit přímo Evě Křížové mailem na adrese: 0onh1b~r-on_QOQk0sAk3W7r. Další navazující tréninky lezení na rychlost si budou tito závodníci domlouvat přímo s Evou Křížovou dle svých tréninkových plánů a možností. Účastníkům těchto tréninků, kteří byli členy reprezentačních družstev mládeže a dospělých v roce 2018 nebo se do nich nominují v roce 2019 a členům VSCM v rámci přípravy na kombinaci, odborné a materiální zajištění hradí ČHS.

 

Pro závodníky, jejichž hlavní disciplínou je lezení na rychlost, jsou otevřena soustředění v lezení na obtížnost a v boulderingu a společné tréninky reprezentantů v těchto disciplínách pod vedením reprezentačních trenérů Alexandry Gendové, Elišky Karešové, Tomáše Sychy, Davida Urbáška a Tomáše Bintera. Zájemci o tyto tréninky se mohou hlásit mailem na adrese tomas.binter@horosvaz.cz a dle jejich časových a lokálních možností nebo požadavků budou zařazeni na tréninky vedené jednotlivými trenéry. Účastníci těchto tréninků v rámci přípravy na kombinaci si uhradí pouze vstupy na stěnu (pokud nebudou v tréninkových centrech reprezentace, kam mají reprezentanti vstup zdarma), další odborné a materiální zajištění hradí ČHS.

 

Tomáš Binter