Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Havraní stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
40 m
CHKO Labské pískovce

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Havraní stěna-1970-1978.pdf

  • 6 m. vlevo od “ Komáří cesty” výraznou, širokou spárou na její konec ke slaňovacímu kruhu.
  • Michal Aulický, M. Mareš,28. 8. 2011
  • Napravo od Soví spáry trhlinou přes převis do římsy k 1. borháku. Vlevo do další trhliny a tou, později stěnou přes 2 borháky ke slaňovacímu kruhu.
  • Tomáš Sobotka a Jiří Chocholoušek a Vladislav Nehasil, J. Paul,7. 10. 2014
 • 3)Rocky Deluxe, ***, RP IXa, 22m
  • V levé části údolní stěny sokolikem a stěnou přes převisem (3bh) do sokolíkového zářezu cesty Korvína a jim na polici (napravo slaňovací borhák).
  • Thomas Küntscher, Torsten Krug, Matthias Werner,7.7.2020
 • 4)Korvína, RP IXb
  • Z balkonu ve velkém koutě v levé části údolní stěny hranou přes 2 borháky do sokolíkového zářezu a jím na polici napravo slaňovací borhák.
  • Jiří Chocholoušek, T. Sobotka, Vladislav Nehasil, J. Paul,7. 10. 2014
  • z údolního komína na balkon a stěnou přes tři BH do římsy a vlevo ke slaňáku.
  • Tomáš Sobotka a Jirka Chocholoušek,7. 10. 2014
 • 6)Hečepeče šlofinda, RP VIIIa, 15m
  • Nalevo na údolní (SZ) straně, z police ve velkém koutě. Vlevo od Komáří cesty stěnou přes 2 BH a mírně vpravo ke 3. , slaňovacímu BH. Doleva do komína a tím případně až na temeno.
  • Jiří Chocholoušek, Lucie Sobotková,12. 10. 2020
  • Podél hrany do spáry a tou ke K. Hranou na vrchol.
  • Jiří Janiš, K. Bělina, Z. Weingartl,18.7.1971
 • 8)Hadí spára, VIIb
  • Vlevo v S stěně spárou ke K, stěnou přes převis a spárou na vrchol.
  • Karel Bělina, Z. Weingartl, J. Janiš, Z. Hubka,18.7.1971
  • Vpravo od nástupu cesty “Hadí spára” spárou na její konec ke kruhu. Převislou stěnou přímo přes 2. kruh ke slaňovacímu kruhu.
  • Michal Aulický, M. Mareš, J. Vrabec,27. 8. 2011
 • 10)Hugo Moulis, AF IXa, RP IXb, 30m
  • Vpravo od cesty Klid před bouří pod převis (1. BH), přes převis a stěnou (3 BH) vzhůru, šikmo doleva (křížíme Klid před bouří) a opět přímo stěnou (3 BH) do římsy. Z římsy obloukem zprava ke slanění.
  • Robert Hes a Jiří Chocholoušek, Vladislav Nehasil,29. 8. 2020
  • Komínem ve středu údolní stěny na vrchol.
  • Karel Bělina, Z. Weingartl, J. Janiš, Z. Hubka,18.7.1971
  • Vlevo od „Ronda“ středem pilíře pod strop (K). Pomocí trhliny a hrany stropu přes něj a spárou (K) na balkón. Doprava k 1. K „Ronda“.
  • Petr Slanina, J. Slavík,10.7.1994
 • 13)Kouř nad vodou, AF IXa, 45m
  • Zprava stěnou a hranou do spáry Ronda, tou přes kruh až nakonec a stěnou přes další 2K do úzkého komína a tím n.v.
  • Lukáš Trojovský, Jaroslav Cach,31.7.2022
 • 14)Rondo, VIIc
  • Vpravo od „Údolního komína“ koutovou spárou přes převis a dále k 1. K. Traverz vpravo do další spáry a tou ke 2. K. Stěnou na plošinu ke K „Cesty od pramene“ a touto cestou na vrchol.
  • Milan Krauskopf, J. Švihnos, J. Paul,8.5.1987
 • 15)Přímé Rondo, VIIIa
  • Vpravo od „Ronda“ stěnou do spárky a tou do díry. Spárou do římsy a traverz doleva do spáry „Ronda“ a tím na vrchol.
  • Pavel Černý, R. Litochleb, M. Krauskopf, P. Laštovička ml.,19.5.1989
 • 16)Big Bang, RP IXa, 40m
  • Úplně vpravo na údolní straně stěnou přes 2 BH a smyčku na balkon. Vlevo podél hrany přes 2 BH, pak přechod doprava ke spáře a přes hodiny ještě dále vpravo. Vzhůru do police a převislou stěnou při hraně přes další 2 BH ke slanění.
  • Jens Manka,2015
  • JZ hranou do spáry a tou do římsy (K). Dále vlevo převislou spárou a výše stěnou n. v.
  • Karel Bělina a V. Pilař, J. Houser,22.4.1979
  • Vlevo od cesty „Den poté“ převislou stěnou přímo (K) výše mírně vpravo ke 2. K cesty „Deset tuláckých let“. Tou na vrchol.
  • Petr Slanina, M. Kulda,19.6.1992
 • 19)Neskočit na špek, AF IXa, RP IXb
  • Od 1. kruhu cesty Den poté při levé straně (přes 2 bh) k druhému kruhu cesty Začíná karneval a touto cestou na vrchol.
  • Matthias Werner, Uli Köhler,10.11.2018
 • 20)Den poté, VIIc
  • Vlevo od cesty „Deset tuláckých let“ stěnou přes 2K k 1. K cesty „Deset tuláckých let“. Tou na vrchol.
  • Václav Šatava ml. , J. Vršovský,2.5.2004
 • 21)Před léty, AF VIIIc, RP IXa
  • Od 2. K. cesty “Den poté” stěnou přímo přes, “10 tuláckých let” (3K) k vrcholu. (poslední kruh =slaňák)
  • Jens Manka a Matthias Werner,14. 05. 2015
  • Vlevo v J stěně převislou stěnou k 1. K. Šikmo doleva ke 2. K a vlevo stěnou při hraně na vrchol.
  • Karel Bělina, V. Pilař, J. Hudeček,18.5.1979
  • Nástup zprava z bloku. J stěnou podél děr doleva k 1. K. Stěnou mírně vpravo na balkón a vlevo stěnou přes 2K na vrchol.
  • Vladimír Pilař a Karel Bělina,8.5.1979
 • 24)Čenda Jirsák, AF VIIb, RP VIIc, 18m
  • Od nástupu cesty Zilvar z chudobince stěnou vzhůru přes 2 BH na balkon. Vpravo rozporem o blok do římsy a vlevo přes 3. BH na temeno ke slaňovacímu K.
  • Jiří Chocholoušek, A. Chocholoušek, Alice Chocholoušková, J. Chocholoušek,20. 9. 2020
 • 25)Tlalok, RP IXb, 20m
  • Na JZ straně, z prostoru za bloky u Havraní jehly, asi 4 m nalevo od cesty Magický houbičky. Přes 1. BH vpravo do šikmého zářezu a tím ke 2. BH. Přímo kolem něj vzhůru převislou stěnou ke 3. BH, plotnou a nakonec mírně vpravo ke slanění Magických houbiček.
  • Vladislav Nehasil a Jiří Chocholoušek,26. 8. 2020
 • 26)Magický houbičky, RP IXb
  • Z komína mezi Havraní jehlou a Havraní stěnou doleva k 1. BH a dále stěnou přes 4BH na vrchol.
  • Ondřej Beneš a Tomáš Sobotka,17.10.2003
 • 27)Krabat, RP VIIIa
  • Ze strže za Havraní jehlou krátce spárou a vlevo pilířem přes 3 bh ke slan. bh.
  • Vladislav Nehasil a Jiří Chocholoušek,,4.6.2014
  • Oblou a položenou hranou mezi komíny (vpravo od "Baba Nam Kevalam") na římsu (jištění) a oblou hranou n. v.
  • Pavel Henke a Tomáš Sobotka,7.5.2022
 • 29)Baba Nam Kevalam, AF Xa
  • Ve velkém koutě u "Havraní jehly" stěnou přímo k 1. BH, šikmo vpravo a hranou komína 2. BH Hranou a stěnou do zářezu a vlevo šikmým zářezem do police s hodinami, přímo přes slaňovací BH n. v.
  • Tomáš Sobotka a Pavel Henke,9.4.2022

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
 Kruh slaňovací nespecifikovaný1 ks
 Vrcholová knížka nestandardní1 ks
Vrcholová krabice nestandardníVrcholová krabice nestandardní1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz