Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Dívčák

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25 m

0 hodnocení

Autem se dostanete ke skalám nejlépe z Kamenného Újezdu přes Rančice, Opalice, Radostice a Čertyni. Odtud stále po asfaltce až k lesu pod dráty vysokého napětí, kde je několik míst na parkování. GPS: 48.9028011N, 14.3561419E. Skály se nachází ještě cca 1km dále po cestě. Odbočíme k nim doleva až v místě, kde již vidíme řeku. Mobilní signál je dole špatný, na vrcholu skal je ale dobrý.

Podivná, Budvarka, Předmonzunová, Důchodka, BPP a Kalymnos

 • 1)Vstupní, RP 6-
  • Krátkou stěnkou na vrchol
  • Petr Dvořák,1979
 • 2)Sólíčko, RP 6+
  • Stěnkou pod převis a zprava k borháku s karabinou. (nejištěno)
  • Petr Dvořák,1979
 • 3)Pánů z Růže, RP 7+
  • Vlevo od kouta stěnkou zleva k nýtu a přes další nýt doleva k borháku s mailonou.
  • Emil Červenka,1989
 • 4)Koutek, RP 5
  • Krátkým koutkem k borháku s mailonou.
  • Petr Kult,1983
  • Napravo od koutku podél spáry doprava a zarostlou plotnou na vrchol.
  • Petr Dvořák, Romana Radouchová,1989
 • 6)Trpaslík, RP 4
  • 4 metry vpravo od Koutku (zelená značka), výše přes převis.
  • Petr Kult, Pavel Sladkovský,1983
  • Stěnkou, výše hranou a koutkem, kolem borháku vzhůru a šikmo doprava k řetězu.
  • Petr Otradovský, Vlaďka Radouchová,1989
 • 8)Schody do nebe, RP 5-
  • Doleva plotnou (šipka) a vzhůru k převislé hraně. Doleva a hned doprava na hranu a vzhůru na vrchol.
  • Petr Kult, Anna Kultová,1993
 • 9)Jedlička, RP 5
  • Převislou stěnou a výše buď Ukolébavkou, nebo Pohodičkou.
  • Petr Kult, Pavel Sladkovský,1983
 • 10)Pohodička, RP 3
  • Šikmo doleva (nýt) výše doprava na vrchol.
  • Petr Dvořák,1981
 • 11)Ukolébavka, RP 6
  • V levé části hlavního masívu lehce šikmo doleva na polici (společný borhák cest Ukolébavka a Racek). Kolem nýtu v plotně do kouta, zprava stěnou (nýt) vzhůru na plošinu k řetězu.
  • Petr Dvořák, Petr Kult,1983
 • 12)Racek, RP 7
  • Stejný nástup jako Ukolébavka, doprava a převislým koutem (nýt), dále středem vrcholové stěnky (borhák) k řetězu. (k dojištění pod a nad nýtem 2-3 velké friendy!)
  • František Kus, Petr Dvořák,1990
  • Stejný nástup jako Racek, pravým převislým koutem (borhák), výše převislou vrcholovou stěnkou (borhák) k řetězu, nebo lehce koutem na vrchol.
  • Petr Dvořák, Miloslav Scherling,1979
 • 14)Diretka, *****, RP 6+
  • Ve spádnici vrcholové převislé hrany (nýt a borhák), stěnou až ke kruhu. Nad ním zleva, výše přímo převislou hranou na vrchol.
  • Petr Kult s druhem,1986
 • 15)Upocená, RP 6
  • Stěnou kolem nýtu a borháku kolem převislého koutu v horní části stěny a vzhůru k řetězu.
  • Petr Dvořák, Miloslav Scherling,1979
 • 16)Dobré lokry, *****, RP 6
  • Stěnkou vpravo od převisu šikmo doleva k nýtu a stěnou (2 borháky) až do kouta cesty Upocená a převislým koutem k řetězu.
  • Petr Dvořák, Petr Otradovský,1980
 • 17)Paganini, ***, RP 7-, 18m
  • Nástup je společný s cestou Dobré lokry. Světlou stěnkou zleva kolem borháku, přes převis (borhák) do krátkého koutku (stará skoba a borhák). Vzhůru, výše mírně doprava (borhák) a nahoru k řetězu.
  • Petr Dvořák,2019
 • 18)Šibeniční termín, ***, RP 7-, 18m
  • Nástup jako Komáří rej, nebo var. Přes nos. Zprava k borháku v převisu, výše kolem dalších dvou borháků k řetězu a knize.
  • Jan Hnízdil, Petr Dvořák,2019
 • 19)Komáří rej, RP 5
  • Stěnou šikmo doprava až do kouta s balvanem a vlevo od vrcholových spár k řetězu (vrcholová kniha).
  • Petr Dvořák, Oldřich Musil,1979
 • 20)Zika varianta, ***, RP 6+
  • Nalevo od vrcholového koutu hranou kolem dvou borháků k řetězu a vrcholové knize.
  • Petr Dvořák,2016
 • 21)var. Přes nos, RP 6
  • Nástup přímo přes převis.
  • Petr Kult,1987
  • Hranatým žlábkem (2 borháky) vzhůru k systému spár a stejně jako Slabikář, nebo nebo vpravo k borháku var.2. Cesta věnována Emilu Červenkovi.
  • Dušan Věncek, Dušan Šipka,1989
 • 23)Slabikář, *, RP 7-
  • Přes převis stěnou k dříku, doleva na hranu, stěnou (borhák) doleva do kouta s balvanem. Pravou stěnkou spárkami doprava na hranu na stupeň a přes převis k řetězu.
  • Petr Kult, Miroslav Kraus,1984
 • 24)var. 1, RP 7
  • Od dříku přímo vzhůru a jednou z variant na vrchol.
  • Petr Dvořák,1986
 • 25)var. 2, *, RP 6+
  • Vpravo od vrcholových spárek převislým vhloubením (borhák) k řetězu.
  • Jan Dvořák,2015
 • 26)+30 st.C, *, RP 5+
  • Převisem, výše kolem borháku stěnou doprava za roh do kouta, jim vzhůru k nýtu, traverz doleva za hranu (nýt) a mírně doleva k řetězu.
  • Petr Dvořák, Karel Volena,1979
  • Převislou stěnkou zleva k nýtu a šikmo doleva do +30 st.C
  • Petr Dvořák,1979
 • 28)Opičárna, *, RP 7-
  • Převisem pod nýtem přímo a stěnou nad ním až na vrchol.
  • Petr Dvořák,1979
 • 29)Lyzolova, RP 7
  • Převislou stěnkou, výše borhák a stará planžeta, odtud zleva a nahoře mírně vpravo k řetězu.
  • Radek Volena, Petr Dvořák,1988
 • 30)Javorová, RP 7
  • Převislou stěnou do kouta (nýt) a jím do vrcholové části stěny k řetězu. Do střední lehčí části stěny se dá dostat i zleva přelezení převisu Opičárny.
  • Petr Kult, Pavel Bednář,1985
 • 31)Cesta dýmu, RP 7-
  • Převisem doleva do výklenku, zprava na hranu, výše kolem dříku a doprava stěnou na vrchol.
  • Petr Dvořák,1985
 • 32)Saze, RP 7b
  • Černou silně převislou stěnou (nýt), výše stěnou (nýt) a šikmo doprava ke slaňovacímu kruhu a knížce (doporučuje se bouldermatka).
  • Jiří Matucha
 • 33)Matějova pata, RP 8+
  • Převisem (nýt) doleva a vzhůru (nýt) ke slaňovacímu kruhu.
  • Jaroslav Berit
 • 34)Podivná cesta, RP 9
  • 2 metry vlevo od převislého kouta stropovým převisem přímo (nýt) ke kruhu a knížce. Extrémní výstup, spodek špatně jištěn! Je možné použít nýt z cesty Matějova pata.
  • Jiří Matucha
 • 35)Budvarka, *, RP 7
  • Zleva z kouta, nebo hranou přímo přes převis k dříku, doleva a vzhůru (borhák) ke slaňovacímu kruhu a knížce.
  • Petr Dvořák,1988
 • 36)Předmonzunová, **, RP 6-
  • Plotnou šikmo doleva přes 3 nýty ke slaňovacímu kruhu a knížce.
  • Petr Dvořák, Olga Krupauerová,1980
 • 37)var., RP 6-
  • Od slaňáku a knížky doprava za hranu a stěnou na vrchol.
  • Petr Kult, Miroslav Kraus,1984
 • 38)Důchodka, ***, RP 7-, 15m
  • Stěnkou k borháku v převisu a výše vzhůru (2 borháky) k řetězu, který je společný s cestou BPP.
  • Petr Dvořák,2019
 • 39)BPP, *, RP 5+
  • Cesta budějovicko-pražského přátelství. Stěnou do kouta a kolem dvou borháků, výše šikmo doleva k řetězu (původně odspodu po vlastním jištění).
  • Petr Dvořák, Eva Suchá, Petr Otradovský,1983
 • 40)Kalymnos, **, RP 6+
  • Vpravo od BPP kolem 3 borháků k řetězu. Na polici štandovací borhák, který je společný pro cesty Kalymnos a BPP.
  • Petr Dvořák,2016
 • 41)Vzdušná, RP 5
  • Napravo od Kalymnos (starý kroužek) pod převisy doprava a vzhůru na stupně. Šikmo doprava k borovici. Špatně jištěno!
  • Petr Kult, Anna Kultová,1989
 • 42)Plotna, *, RP 5
  • 20m vpravo od hlavního masivu plotnou (2 nýty) a mírně doleva k řetězu.
  • Petr Kult, Anna Kultová,1989
  • Nahoře v levé části stěny přímo na stupeň, podél spáry doprava k borovici, zpět na pilíř a na vrchol.
  • Petr Kult, Pavel Sladkovský,1983
 • 44)Jin, RP 6-
  • Levou částí stěny přes nýt k řetězu.
  • František Kus,1991
 • 45)Tao, RP 6
  • Středem stěny (3 nýty) k řetězu.
  • František Kus,1991
 • 46)Jang, RP ?
  • Pravou částí přes nýt.
  • František Kus,1991
  • Koutem na balkonek, středem vrcholové části přes převis a libovolně na vrchol.
  • Petr Kult, Rychlý,1983
 • 48)Poslední, RP ?
  • Z balkonku při hraně podél spárek, zprava hranou na terasu, dále převislým zářezem v pravé části na vrchol.
  • Petr Kult, Rychlý,1983
 • 49)Milá vzpomínka, RP 4+
  • Vhloubením v hraně pod převis, zprava přes něj na plošinu, Vzhůru a šikmou trhlinou na vrchol.
  • Petr Kult, Ivana Kultová,1981

Obrázková galerie

mapa
Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta