Facebook

Český horolezecký svaz

Žlutý pilíř - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

2 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • V západní stěně spárou na balkón. Přes převis na vrchol.
  • Jan Paul, L. Uhryn,23.4.2011
  • Vpravo od cesty “Lukášovy hlavičky” stěnou šikmo vpravo ke hraně na polici (kruh) a výše stěnou podél hrany na balkón. Převisem n. v.
  • Lukáš Uhryn a Jan Paul,3. 4. 2012
  • 8m vlevo od vlastního pilíře koutkem k bříze a kolem dalších dvou bříz vzhůru na hlinitou lávku. Koutem pod střechovitý převis a vlevo od něj stěnou na vrchol.
  • Miroslav Michlík, P. Laštovička,8.12.1986
 • 4)Jarní akord, AF VI
  • Vlevo od Centrálního komínu trhlinou (nebo koutem)do vodorovné poruchy, tou traverz vlevo přes hranu do spárokomína a tím na vrchol.
  • Jan Paul, Maxi Kowalke, Volker Müller, Šárka Paulová, Dirk Mahnert,5.3.2016
  • Z horní terasy vlevo od Přepůlené cesty spárou a úzkým komínem. Nahoře přes zúžení přímo na vrchol.
  • Jan Paul,18.2.2016
  • 6m vlevo od vlastního pilíře otevřeným koutkem do výklenku a vpravo žlábkem na hlinitou lávku. Přímo vzhůru spárou na vrchol.
  • Miroslav Michlík, P. Laštovička,8.12.1986
 • 7)Myší díra, VIIa
  • Spárou nebo komínem do vnitřního prostoru mezi pilířem a stěnou. Stěnou do díry a průlezem na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z. Hubka, J. Janiš, J. Král,11.9.1971
 • 8)Devět životů, RP VIIIb, 20m
  • V levé části SZ stěny údolního pilíře přes 2 K a slaňovací kruhu. viz. foto
  • Vladislav Nehasil, J. Chocholoušek,27.10.2018
 • 9)Námel, RP VIIIc
  • Těsně vlevo od Z hrany údolního pilíře podél sokolíčku na polici (hodiny). Zleva okolo 1. BH a pravou částí SZ stěny přes 2. BH k převisu. Podél hrany (3. BH) na balkon. Libovolně na vrchol. viz. foto
  • Jiří Chocholoušek, Vladislav Nehasil,27.10.2018
 • 10)Syndrom vyhoření, AF IXb
  • Vlevo od cesty Noční baletka stěnou ke kruhu. Výše podél trhliny a hrany (2. K) ke slanění.
  • Vladislav Nehasil a Jan Paul,1.8.2019
 • 11)Popkorn, RP IXc, 20m
  • Nalevo od kouta Noční baletky zleva stěnou podél hrany přes 3 BH, nakonec vlevo ke slanění cesty Syndrom vyhoření.
  • Petr Dostál a Jiří Chocholoušek a Robert Hes,25. 4. 2021
  • Levou spárou na balkón a levou hranou pilíře na vrchol.
  • Karel Bělina, J. Janiš,16.7.1972
 • 13)Jiří Korn, AF VIIIc, RP IXa
  • V údolní stěně vpravo od cesty Noční baletka trhlinou, žebrem, stěnou a přes převis 5 BH ke sl BH snadno stěnou n. v.
  • Matthias Werner X Frank Meißner,29. 4. 2016
 • 14)Iveta, AF IXa, RP IXb
  • V pravé části údolní stěny nalevo od Bivakové cesty stěnou přes 5 BH ke sl BH cesty Jiří Korn a spolu s ní n. v.
  • Matthias Werner a Frank Meißner,29. 4. 2016
  • Z pravé údolní hrany doleva do spáry a tou přes K na balkón. Pravou hranou pilíře na vrchol.
  • Jiří Janiš, K. Bělina, J. Houser, L. Kuba,13.8.1971
 • 16)Hřejivé paprsky, AF VIIb, RP VIIc
  • Úzkou východní stěnou pilíře převisem na polici (vpravo hodiny). Tupou hranou ke kruhu. Stěnou přímo a výše mírně vlevo na vrchol pilíře (hodinky) a libovolně n. v.
  • Jan Paul, Lukáš Uhryn,3. 4. 2012
 • 17)Ryba voní od hlavy, RP VIIc
  • Na údolním přepadlém pilíři u V hrany (nalevo od cesty Radost všedního odpoledne) od hodin stěnou mírně zprava vzhůru k 1. K u hrany. Hranou a JV stěnou přímo přes 2. K na balkon (za balvanem dobírací BH). Z balvanu při pravé hraně údolní stěny na pilíř. Libovolně na temeno.
  • Robert Hes a Jiří Chocholoušek, Lucie Sobotková,28. 2. 2021
  • Vlevo od cesty Levoruč převisem (kruh), výše stěnou (2. kruh) při hraně na balkón (stanoviště). Pilířem na vrchol.
  • Jan Paul stř, Vladislav Nehasil,10. 10. 2013
 • 19)Levoruč, VIIb
  • Hranou a spárou do vnitřního prostoru. Koutem, pod převis, vlevou hranou a spárou na balkon a píliřem na vrchol. (jištěno smyčkami)
  • J. Paul. L. Uhryn,23. 4. 2011
  • Z velkého bloku mezi pilířem a stěnou krátce vzhůru a doprava k 1. K. Stěnou do díry a vlevo do vhloubení (do vnitřního prostoru mezi pilířem a stěnou). Doprava stěnou ke 2. K. Koutovou spárou na vrchol pilíře. Převisem a stěnou na vrchol.
  • Karel Bělina, D. Lošták,17.11.1985
 • 21)Bílá vrána, VIIIa
  • Vlevo od „Žlutého kouta“ stěnou na pilířek k 1. K. Hranou přes 2. K na polici (hodiny) a spárkou přes převis na vrchol.
  • Milan Krauskopf, M. Kulda, J. Borňák,25.7.1986
 • 22)Čekání na slunce, RP IXc, 27m
  • Nalevo od nástupu cesty Žlutý kout podél krátkého zářezu a stěnou přes 1. K pod výrazný kout. V levé stěně trhlinkou (smyčky) a stěnou přes 2 K, nakonec hranou pod převis k hodinám cesty Bílá vrána. Spolu s ní trhlinou přes převis (smyce) a ke slaňovacímu BH.
  • Jiří Chocholoušek a Robert Hes,21. 2. 2021
 • 23)Žlutý kout, VIIa
  • Spárou a koutem na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z. Hubka, J. Janiš,11.9.1971
 • 24)Matesova hrana, VIIIb
  • Vpravo od cesty „Žlutý kout“ hranou (K) a stěnou na balkón ke 3. K cesty „Boží lávky“. Tou n. v.
  • Vladislav Nehasil a J. Paul,5.4.2005
 • 25)Bohaboj, RP VIIIc, 25m
  • Nástupovým zářezem cesty Žlutý kout a dále vzhůru převislou stěnou napravo od hrany přes 2 BH na velkou polici ke 3. K cesty Boží lávky. Spolu s ní na temeno ke slaňovacímu K. (Mezi 1. a 2. BH mírně zprava. )
  • Robert Hes a Jiří Chocholoušek,19. 2. 2021
 • 26)Boží lávky, ****, VIIc
  • „Žlutým koutem“ krátce vzhůru a doprava k 1. K. Stěnou k sokolíku a jím ke 2. K. Doleva ke hraně na velkou římsu ke 3. K. Přes převis a stěnou n. v.
  • P. Weingartl, K. Bělina, L. Martínek, Dalibor Slánský,10.5.1985
  • Hranou přes K přímo k 1. K cesty „Boží lávky“, tou na vrchol.
  • Vladislav Nehasil, D. Nehasil,22.4.1995
 • 28)Tahiti, AF IXb, RP IXc, 27m
  • Napravo od varianty Božích lávek z bloku podél hrany (2 BH), mírně zleva nad převis a stěnou (2 BH) na polici (hodiny). Přes 5. BH na temeno ke slaňovacímu K.
  • Robert Hes a Jiří Chocholoušek,6. 12. 2020
 • 29)Poslední slovo, RP IXb
  • Stěnou a trhlinou pod výrazným převisem k první BH, převisem ke druhý BH a šikmo vlevo výše ostrou hranou přímo přes třetí BH ke slanění.
  • Tomáš Sobotka a Jirka Chocholoušek,14.7.2014
 • 30)Polární noc, VIIb
  • Od V do komína a levou spárou přes BH na vrchol.
  • Pavel Bechyně, P. Henke,5.10.2002
  • Od V do komína a v jeho levé straně pravou spárou a komínem na vrchol.
  • M. Aulický,19.8.2007
 • 32)Koutovka, V
  • Od V do komána a vpravo sokolíkovou spárou pod převis, rozporem a spárou na vrchol.
  • M. Aulický,19.8.2007
 • 33)Deštivé léto, VIIIa
  • Vpravo od komína stěnou (K) do spáry 2 kruh a tou do výklenku. Přes převis na balkón a stěnou ke kruhu od cesty „Podkovák“. Přepad do žlabu a jím na vrchol.
  • Vladislav Nehasil, J. Svoboda,24.6.2001
 • 34)Dědolez, RP IXa, 25m
  • Mezi cestami Deštivé léto a Podkovák stěnkou a přes převis na polici ke K. Oblou hranou přímo přes 2. K na balkon (zde křížíme cestu Podkovák). Vzhůru přes převis (3. K) a pokládající se stěnou přes slaňovací BH na temeno.
  • Jiří Chocholoušek a Robert Hes,21. 4. 2021
 • 35)Podkovák, VIIb
  • Spárou úzkého středního pilíře V stěny na balkón. Stěnou ke K. Hladkou stěnou na vrchol.
  • Karel Bělina, R. Mitréga,11.5.1985
 • 36)Všehochuť, VIIc
  • Jako cesta “ Podkovák” několik metrů vzhůru, trhlinou vpravo na konec a stěnou podél hrany na balkon kruh. Přes převis nejprve vlevo, pak vpravo raibasem na vrchol.
  • J. Paul, Š. Paulová,8. 5. 2011
  • Esovitým komínem vpravo od cesty „Podkovák“ na vrchol.
  • J. Paul, Š. Paulová,26. 7. 2011
 • 38)Zpátečník, RP Xa, 25m
  • Napravo od cesty Poslední komín stěnou přes 1. BH přímo vzhůru a ke 2. BH cesty Prevence demence.
  • Tomáš Sobotka, Robert Hes, Jiří Chocholoušek, David Obermann,24. 2. 2021
 • 39)Prevence demence, AF Xa
  • Od nástupu cesty Lubošovy narozeniny vlevo převislou hranou (1. BH) do římsy (hodiny). Dále přes 2. římsu a stěnou 2. BH a slaňovací BH. (V horní části vpravo lze použít hodiny cesty Lubošovy narozeniny. )
  • Robert Hes a Jiří Chocholoušek,17.11.2018
  • Vpravo ve V stěně spárou až na konec (K). Stěnou přes hodiny na vrchol.
  • Karel Bělina, L. Martínek, J. Augusta,9.5.1985
 • 41)Posel jara, AF VIIb
  • Vpravo od c. "Lubošovy narozeniny" spárou pod převisem, vlevo přes něj a stěnou ke kruhu. Od něho přímo na vrchol.
  • J. Paul, P. Mrnka,22.3.2010

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021, mapa 2021, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákaz magnézia a chem. prostředků, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

28. 6. Na Pavém břehu Labe je vše uvolněno, kromě Skal 1-17 Růžových stěn, kde hnízdí čáp černý
27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
Instagram

Instagram Horosvaz