Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

IQ šumící trávy | VIIb | (Pískovec ČR)

0 hodnocení

Pavel Henke, Radek Mikuláš, 04. 06. 2011


Uprostřed náhorní stěny, šikmo vpravo na pravou náhorní hranu n. v.

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument Ochrany přírody: Rozhodnutí 2015, mapy orgán OP CHKO Kokořínsko
2a

Podmínky lezení

Ochrana přírody: V sektoru jsou skály ležící v CHKO i mimo CHKO. Uvedené podmínky platí pro skály v CHKO:
- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7b

OVK Dubské skály | Hlášení závad | Správce Jan Švanda | Pravidla lezení

Zapsat údržbu

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek