Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Zpráva o grantech mládeže 2022

Zpráva o grantech mládeže 2022
26. 01. 2023 | Rubrika: O ČHS, Oddíly a mládež

V roce 2022 podpořil ČHS řadu akcí formou grantů mládeže, a to v celkové výši 84 973 Kč. Granty byly určeny na podporu akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví, včetně podpory oddílů a spolků ČHS pracujících s mládeží.

HK Pardubice

V roce 2022 bylo možné poskytnout grant na akce související s přípravou na soutěž Mladí horalové. Konkrétně bylo možné grant poskytnout na uspořádání ODDÍLOVÉHO KOLA soutěže Mladí horalové.

Všechny oddíly naplnily doporučení uspořádat soutěž jako celek, tj. postupovat dle pravidel pro finálové kolo, včetně měření času a zařazení všech základních disciplín. Z každého oddílu se soutěže mohlo zúčastnit minimálně 12 dětí ve věku 8-17 let. Oddílové kolo mohlo být součástí vícedenní výcvikové akce a muselo proběhnout do 25. srpna 2022, kvůli možnosti přihlášení do celostátního finále. 

 

O grant mohly žádat oddíly a spolky ČHS, pracující s mládeží. Prostředky čerpané z grantu mohly krýt max. 70% z celkových nákladů akce. V zájmu bezpečnosti bylo požadováno, aby se na akci podílel alespoň jeden instruktor nebo trenér ČHS s platnou kvalifikací, která musela odpovídat charakteru akce.

 

Na základě výzvy ČHS obdržel 17 žádostí o přidělení grantů na podporu mládeže, s celkovým požadavkem na poskytnutí finančních prostředků ve výši 169.700 Kč. Po posouzení žádostí bylo rozhodnuto, že peníze v celkové výši 99.000 Kč, budou poskytnuty 15ti žadatelům (viz zpráva).

Dvěma žadatelům nebyl grant přidělen z důvodu, že akce neodpovídala vypsaným podmínkám. Dva oddíly HK Jihlava a HK Atlas Opava grant nevyužily, jejich akce neproběhla v termínu.

Grant využilo 13 oddílů a celkem bylo vyčerpáno 84 973 Kč.

 

 

Horoguru_OstrovobrLEZke_Brandýs n.LabemZdravověda_HO SVČ Lipník n. Bečvou

HO KrkoASPV SOŠ Šumperk_Vysočina

 

Granty mládež 2022_zpráva

 

 


 

L. Kalašová - sekretariát

 

Instagram

Instagram Horosvaz