Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Změny ve stránkách metodiky

21. 11. 2007 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (5)

Vzhledem k četným připomínkám, že vzhled webových stránek MK ČHS je poněkud chaotický jsme se pokusili zareagovat, stránky zjednodušit a zejména uvést informace, které byly v článcích, přímo do stránek komise. To nakolik se zadařilo už necháme na vašem posouzení.

Co je nového na jednotlivých podstranách

MK ČHS a instruktoři ČHS

 • aktualizováno složení MK a lektorů MK
 • aktualizovány seznamy instruktorů

Kvalifikace instruktorů ČHS

 • shrnutí obsahu jednotlivých instruktorských kvalifikací, co která kvalifikace umožňuje a jaké jsou nároky na její získání

Doškolování instruktorů ČHS

 • obsahuje stávající systém doškolení, poskytuje informace o rozšíření již získané instruktorské kvalifikace, informace o obsahu povinné a povinně volitelné části doškolení
 • seznamuje s kalkulací výpočtu ceny doškolovacích kurzů pro instruktory

Kalendář doškolovacích kurzů

 • termíny a propozice doškolovacích kurzů

Kurzy pro nové instruktory

 • základní informace k aktuálnímu běhu vzděllávání nových instruktorů
 • termíny přijímacích zkoušek a jednotlivých kurzů
 • propozice jednotlivých kurzů
 • seznamuje se základní kalkulací výpočtu ceny u kurzů nových instruktorů

Kurzy pro členy ČHS

 • aktuální termíny a propozice kurzů pro členy ČHS
 • rámcové obsahy jednotlivých kurzů pro členy ČHS
 • seznamuje se základní kalkulací výpočtu ceny kurzů pro členy

Metodické materiály

 • skripta jednotlivých témat výuky horolezectví pro instruktory a členskou základnu
 • odborné články publikované na webu ČHS i na jiných webech
 • doplňující materiály

Zvýhodněné vybavení pro instruktory

 • nabídka vybavení za zvýhodněné ceny pro instruktory ČHS

 

 

| Komentáře(5)