Facebook

Český horolezecký svaz

Vyjádření LANEXu k problematickým katalogům

22. 01. 2002 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (5)

 

V listopadu zpracovala bezpečnostní a metodická komise zprávu věnovanou zejména nepřesným údajům v katalogu firmy Lanex,a.s. a nevhodným argumentacím v reklamě Lanexu v Montaně Plus.
Dne 27. 11. Tuto zprávu projednal výkonný výbor ČHS a požádal firmu Lanex, a.s. stanovisko se sdělením přijatých opatření. Publikujeme podstatnou část dopisu generálního ředitele Ing. Rudolfa Gregořicy, kterou vzal na vědomí výkonný výbor ČHS dne 16.1.2002.

Jiří Novák – předseda ČHS

Souhlasíme s názorem, že citace slov pana Sulovského v časopise MONTANA Plus, zveřejněná pod čarou v poznámce k našemu článku je velmi nešťastná. V uvedené poznámce je citován názor, respektive zkušenost pana Sulovského z konkrétní expedice a konkrétní situace, v níž se ocitnul. LANEX se s tímto názorem nemůže ztotožnit a už vůbec ne doporučovat. Jsme však přesvědčeni, že vlastní názory si každý lezec vytváří sám a jeho přístup k dodržování bezpečnostních předpisů ovlivní výrobce jen nepřímo. V žádném případě však nelze předmětnou poznámku považovat za záměrné navádění LANEX a.s. k nedodržovaní bezpečnostních zásad při provozování lezeckých sportů.

V souvislosti s námi zaviněnými tiskovými chybami, jež se vyskytly v katalogu dynamických a statických lan 2002 jsme přijali nápravná opatření a naší sportovní veřejnosti jsme se za chyby omluvili. Informovali jsme je prostřednictvím odborného tisku, internetových stránek a rozesláním informačních dopisů spolu s opravenou verzí katalogu. V případě katalogů zaslaných na lezecké stěny došlo skutečně k distribučnímu omylu, namísto opravených byly rozeslány chybné verze katalogů. Přijali jsme interní opatření, aby se uvnitř firmy a v komunikaci s médii či grafickými studii podobné chyby neopakovaly.
Nicméně – jsme přesvědčení, že si každý soudný člověk uvědomuje, že k tiskovým chybám i přes péči vydavatelů obecně může dojít. I zde platí známé pravidlo - kdo nic nedělá nic nezkazí. Dlouhodobou filozofií LANEXu v podnikání je serióznost a čestnost ve vztahu ke svým obchodním i ostatním partnerům, a chci vás ujistit, že LANEX nemá zapotřebí hrát nečistými kartami, nemá zájem klamat veřejnost.

K celé kauze uvádím to, co považujeme za podstatné – na visačkách našich lan jsme uváděli a uvádíme technické údaje správné, což je rozhodující k zajištění bezpečnosti uživatelů. Argumentace, že se snad uživatelé rozhodnou používat statická lana namísto dynamických na základě informace o počtu pádů a pouze na základě informace získané z katalogů bez ohledu na dokumentaci dodávanou s výrobky musíme odmítnout.

K otázce certifikace našeho sortimentu si Vás dovoluji informovat, že LANEX je držitelem certifikátu DIN EN ISO 9001 č.121008604 ze dne 10.11. 1997, a že všechna na trh uváděná statická i dynamická lana včetně reep šňůr jsou odzkoušena zkušebnou ve Vídni dle požadavků příslušných norem a opatřena certifikátem potvrzujícím soulad s příslušnou normou EN.
Výsledky všech zkoušek prostředků osobního zabezpečení, prováděné akreditovanou zkušebnou indent. Č. 0408-TÜV Vídeň byly zaslány k rukám předseda BK UIAA p. Schuberta. Ten potvrdil příjem výsledků vč. certifikátů a písemně potvrdil, že u výroků LANEXu můžeme používat značku UIAA. Vlastní certifikáty nám nebyly vydány z důvodu neukončeného jednání o akreditaci UIAA zkušebny ve Vídni. Dle našich informací bude akreditace vídeňské zkušebny schválena na nejbližším zasedání UIAA. V současné době jsme ukončili proces recertifikace celé výrobkové řady lan pro rok 2002 a veškeré podklady budou odeslány BK UIAA s žádostí o vydání certifikátů UIAA, nebo potvrzení souhlasu s užíváním značky UIAA.

S mnoha pozdravy
Ing. Rudolf Gregořica
Předseda představenstva a generální ředitel

Komentáře

čtyřiplustři=

gpqervgi | pondělí, 10. září 2012 | .~wI~74WHpLDVbe4Yhz

iGGHpY , [url=http://gfestzisyozu.com/]gfestzisyozu[/url], [link=http://ldmmewhorrka.com/]ldmmewhorrka[/link], http://pydwcjwhcdze.com/

dapnpjumk | neděle, 9. září 2012 | %quw204WHnuF6b94Yhz

GmwjIc ngvxumzpqouw

mzvnivm | neděle, 9. září 2012 | 8frw_.4WHkyoSeg4Yhz

PRyw92 , [url=http://mlyrttpdaisa.com/]mlyrttpdaisa[/url], [link=http://ttdmfwcyhegb.com/]ttdmfwcyhegb[/link], http://mqtersqvhpva.com/

nvdbhnxfdh | sobota, 8. září 2012 | 1~Ko_94WH9uF_d74Yhz

Ww4vio cxmdoyqbzmum

Akash | pátek, 7. září 2012 | YgBB93d6LTzDSZ7%0eBBO1ee

Jste idioti, hulve1ti a beodzlehned tupci! Take9 mně vaded kouřened, ano, ale ještě vedce mi vaded sprejerstved a ničened veřejne9ho majetku to považuji za jeden z projevů nejvyššed demence a beodzlehnosti. Jste banda blbců, ktere1 ničed veřejnfd majetek a naše města!!! A nejen v Jihlavě (kde jsem si toho přednostně všiml), ale i jinde, v Praze atd.Měli byste se stydět a měli by ve1s zavředt za to co dělate! Zaplatit tu škodu a 300 hod. veřejně prospěšnfdch praced je totiž pro sprejery moc me1lo.Naše města se snažed zvelebit sve1 fazemed a vy, vypatlanfd mozky, přijdete se sprejem a zničedte ho. Styďte se, styďte se, styďte se!Doufe1m, že se ve1m rozsvedted v hlavě.

Instagram

Instagram Horosvaz