Facebook

Český horolezecký svaz

Testování probroušených karabin

Testování probroušených karabin
07. 08. 2012 | Rubrika: Vzdělávání, Údržba skalních oblastí

Vladimír Těšitel z Bezpečnostní komise ČHS provedl na žádost předsedy centrální vrcholové komise Vladimíra Wolfa testování karabiny, která byla používána ve vratném bodě lezecké cesty, tj. ve slanění. Jednalo se o nerezovou karabinu INOX Pat CE 0082 ze sportovní cesty v Moravském krasu, která byla vlivem brusného účinku znečistěných lan v místě průchodu lana probroušena. Cílem testování bylo posoudit vliv tohoto opotřebení na bezpečnost karabiny a tím i na lezení. V rámci testování karabiny z Moravského krasu byly provedeny i testy obdobně opotřebovaných karabin z umělých stěn.

 

O průběhu a výsledcích testování si můžete přečíst ve zprávě V. Těšitele, který je také autorem fotografií.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS


Zpráva Vladimíra Těšitele o testování probroušených karabin

Test karabiny INOX Pat CE 0082 z Moravského krasu

Nerezová karabina INOX Pat CE 0082 byla používána jako vratná ve sportovní cestě v Moravském Krasu. Karabina byla v místě průchodu lana probroušena z původních 11 mm na tloušťku 7,5 mm, s tím, že v místě probroušení vznikla téměř rovná ploška.

Nejprve jsme posuzovali vliv změny průřezu na lano. Použili jsme lano pr. 9 mm. Při zatížení silou 600 kg bylo lano v místě zatížení ztenčeno asi o 1,5 mm.
zkouška vlivu na lano

(Zkouška vlivu na lano)

Další zkouška byla v podstatě destrukční zkouška karabiny. Zámek karabiny byl při zatížení zavřený, průměr řetězu v místě probroušení 10 mm. Karabina byla zatížena silou 4340 kg. Po zatížení se zvětšila délka karabiny o 12 mm.
karabina při destruční zkoušce

(Karabina při destrukční zkoušce)

protažená karabina po zatížení

(Protažená karabina po zatížení)

Provedli jsme ještě zkoušku zatížením při otevřeném zámku. Při deformaci karabiny tak jak je vidět na obrázku byla výsledná síla 1400 kg. Začátek deformace byl při síle cca 500 kg.
zkouška při otevřeném zámku

(Zkouška při otevřeném zámku)

Závěr a důrazné doporučení
Probroušenou karabinu ve vratném bodě je nutno nejprve prohlédnout, zda nemá v místě probroušení ostré hrany. Pokud uzavírá zámek, je možno z takovéto karabiny slanit. V žádném případě není možno takovouto karabinu použít k sestupu spouštěním, ani k lezení s horním jištěním.
Jestliže je tato karabina již rozehnutá tak, že není funkční zámek, nebo má ostré hrany, nepoužívejte ji ani ke slanění! Vlastní karabina, zanechaná v takovémto místě je podstatně levnější než lano, o životě ani nemluvě.

 

Testování duralových karabin

Tyto karabiny najdete často na umělých stěnách, ale také všude tam, kde jsou ponechány trvale. Mají často průřez tvaru „ T “ a probroušením může vzniknout tak ostrá hrana, že může dojít k úplnému přeříznutí lana.

probroušená karabiny z lezecké stěnyprobroušená duralová karabiny v trhačce
(Probroušená karabina z lezecké stěny a Probroušená duralová karabina v trhačce)

Provedli jsme řadu trhacích zkoušek těchto karabin a v žádném případě nedošlo k rozlomení v probroušeném místě, ale v horní části zadního profilu karabiny – viz foto. Při rozlomení byla naměřena síla 3200 kg. To znamená, že nedošlo ke snížením nosnosti karabiny.
rozlomená karabina

(Rozlomená karabina)

Závěr a důrazné doporučení
Probroušené duralové karabiny mohou být značným  nebezpečím, které může způsobit poruchu nebo i přetržení lana se všemi důsledky.
Všechny manipulace lanem přes probroušené karabiny snad jen s výjimkou nízkého zatížení ( slaňování) mohou způsobit skryté poruchy lana.

A ještě poznámka k duralovým karabinám: Výrobci karabin udávají pevnost karabin při zatížení napříč. Při zatížení podél je obvyklá pevnost mnohem vyšší, než ta napsaná na karabině.  Pro pevnost napříč to nemusí platit, je-li karabina zatížená v místě háčku zámku. Karabina na obrázku má deklarovanou příčnou pevnost 800 kg, ale při zatížení 750 došlo k ulomení háčku zámku.


karabina zatížená za háček zámkukarabina s ulomeným háčkem zámku

(Karabina zatížená za háček zámku a Karabina s ulomeným háčkem zámku)
 
 Vladimír Těšitel,, předseda Bezpečnostní komise ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz