Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Na Škrovádě se konal metodický den ČHS

Na Škrovádě se konal metodický den ČHS
18. 04. 2016 | Rubrika: Vzdělávání

V sobotu 16. dubna 2016 se uskutečnil další Metodický den ČHS, tentokráte ve skalní oblasti Škrovád ve východních Čechách. Na akci dorazilo 73 zájemců, z toho 14 členů ČHS. Vzhled k počtu osob to svědčí o dobře zvolené lokalitě. Většinu tvořili skupiny lezců, kteří lezou převážně na umělých stěnách v Chrudimi, Pardubicích nebo Hradci Králové.

účastníci praxe 

Po zahájení proběhlo poučení o pravidlech lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách. Následně proběhla ukázka budování fixního jištění a jeho pevnosti pod vedením Vladimíra Těšitele. Po té byli účastníci rozděleni do dvou skupin. První skupina se přesunula do sálu místní hospůdky, kde Martin Honzík z lékařské komise promítal nehody lezců ve skalnatém terénu, což bylo velmi poučné, a proběhl nácvik první pomoci. Druhá skupina byla mezitím seznámena s jistícími pomůckami dostupnými na trhu, účastníci akce si vyzkoušeli správné jištění a blokaci jistich prostředků. Následovala instruktáž k jistícím stanovištím a zájemci pak měli možnost vše v praxi na připravených lanech vyzkoušet. Po prostřídání byla akce ukončena a kdo chtěl, mohl si na Škrovádě zalézt.

účastníci 1V. Těšitel 2jistítka

Účastníci odcházeli spokojeni s novými poznatky. Řada z nich projevila zájem o členství v ČHS, protože nyní vědí, že svaz vyjednává pro lezce povolení k lezení v daných oblastech, z členských příspěvků financuje údržbu jištění na skalách a nabízí metodické vzdělání svým členům. Dle ohlasu zúčastněných metodický den splnil svůj účel a určitě budeme v této lokalitě pokračovat i dalším roce.

 

Další fotografie najdete v galerii - Galerie bezpečnost, medicína.

 

E. Ponikelský, vedoucí lektor metodického dne

foto E. Ponikelský