Facebook

Český horolezecký svaz

Alšova vyhlídka - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18 m

13 hodnocení

Alšova vyhlídka, Pilíř, foto Petr Jandík

Všechny výstupy se nalézají v údolní stěně vysoké asi 10-18 m.

Alšova vyhlídka

 

 • 1)Gerlach, III, 6m
  • Pod schody nalevo od Západní hrany přes převis na polici. Přímo krátkou stěnkou do nevýrazného zářezu, jím na balkónek a mírně doprava stěnkou na temeno.
  • Richard Paděra, R.Svoboda,1999
 • 2)Západní hrana, ***, IV+
  • V údolní stěně spárkou u hrany na lavici, vzhůru ke skobě, doprava za hranu na balkónek (nýt) a stěnkou přímo na temeno.
  • Členové HO TJ Slovan Praha-Bohnice,1966
 • 3)Kyklop, ***, 4-, 6m
  • Krátký převis s ve spáře vklíněným balvanem nahoře nad výlezem z cesty Západní hrana. Pokud možno nepoužívat stěnku napravo od balvanu a ani samotný balvan.
  • Martin Tučka,26. 4. 2008
  • Západní hranou na balkónek, překrok do Únětické spáry a do kouta, vytlačující stěnkou Tondovy cesty poněkud dolů do 1. větve Branky a travers do kouta na Dvoucestné. Vodorovnou spárou na plošinu v Černém převisu, k odštěpu v plotnách a doprava na rampu.
  • Vladislav Strnad, J.Nedorost, M.Nedorost,24. 4. 1966
  • Hladkou stěnkou mezi Západní hranou a jeskyňkou přes vodorovnou spáru pod převis (2 nýty), přímo přes převis na balkónek (nýt) a cestou Západní hrana na temeno.
  • Jaromír Šídlo,9.5.1984
  • Přímo přes převis nad jeskyňkou na balkónek a širokou spárou na temeno.
  • Autoři neznámí
  • Nástup přes převis nad jeskyňkou jako Únětická spára direkt. Z balkónku mírně doprava stěnou do odtlačující stěnky, ve které se napojuje na Tondovu cestu.
  • Karel Mach, I.Cihlář
  • Převis nad jeskyňkou obejdeme zprava. Z balkónku širokou spárou přímo na temeno.
  • Autoři neznámí
  • Asi 2 metry vpravo od jeskyňky trojúhelníkovou stěnkou na polici, přímo vzhůru pod 1. větev Branky (smyčka), odtlačující stěnkou doleva na vyčnívající balvan a zářezem na temeno.
  • Antonín Malák,27.2.1966
  • Nástup na balvanu ve spádnici charakteristického okna. Kolmou stěnu obcházíme zleva až na plošinu pod skalním oknem a jím na temeno.
  • Autoři neznámí
  • Nástup na balvanu ve spádnici charakteristického okna. Kolmou stěnu obcházíme zprava až na plošinu pod skalním oknem a jím na temeno.
  • Neznámí lezci
 • 12)Cikcak, III+
  • Napravo od nástupu Branky koutem na její pravé rameno. Doleva do stěny mezi oběma rameny Branky a jejím středem až na plošinu s oknem. Doprava do koutové spáry a tou na temeno.
  • Vladislav Strnad, J.Jílek,13.4.1980
 • 13)DVOUCESTNÁ, ***, 3
  • Nástup buď vpravo od Branky krátkým komínkem na plošinu, travers po lávce k pravému zářezu, nebo vlevo od nástupu na c. Pilíř krátkou stěnkou ve spádnici zářezu na lavici. Odtud doleva na plotnu a SZ stěnou levého zářezu na temeno.
  • Josef Nedorost, V.Strnad,20.2.1966
  • Z lavice SZ stěnou pravého zářezu k velkému odštěpu a vlevo od něho na temeno (místy lámavé).
  • Autoři neznámí
  • Z lavice stěnkou až pod veliký odštěp, travers doprava a přes odštěp na temeno (místy lámavé).
  • Vladislav Strnad, J.Nedorost,20.2.1966
  • Podél hrany, která začíná v údolní stěně vpravo od nástupu na Dvoucestnou a výše vystupuje nad pravou větví Branky. Těsně vpravo od hrany vzhůru na plošinu a na lávku Dvoucestné. Vzhůru na plotnu pod kolmou stěnkou (uzel) a šikmo doleva kolem hrany na temeno.
  • Vladimír Voráček,1973
 • 17)Alpa, 6, 18m
  • Nástup stěnkou vpravo od Převislé hrany. Stěnou přímo vzhůru k prstové spárce ve vrcholové plotně, tou na temeno.
  • Karel Mach, I.Cihlář
 • 18)Pilíř, ****, V+
  • Stěnkou k vodorovné spáře pod převis (kruh). Přes převis přímo vzhůru přes 2 nýty na temeno.
  • Vladislav Strnad, K.Bažant,10.7.1966
 • 19)Černý převis, ***, IV
  • Vpravo od pilíře vzhůru na plošinu pod převisem (skoba), přes převis a spárkou na rampu, odkud stěnkou přímo na temeno.
  • Autoři neznámí
 • 20)Plotny, ***, III
  • Rozpukanou plotnou přímo vzhůru na velký odštěp (dodaný nýt). Z něho přes hluboký otvor přímo vzhůru na rampu a stěnkou na temeno.
  • Josef Nedorost, M.Nedorost, V.Strnad,20.2.1966
  • Mezi cestami Plotny a Koutové vyvrcholení středem plotny přímo nahoru na rampu a stěnkou na temeno.
  • Neznámí lezci
  • Výrazným koutkem vpravo od ploten na rampu a dále koutovou trhlinou ve stěně na temeno.
  • Richard Paděra, R.Svoboda,1999
  • Nástup z rampy přibližně 2 metry napravo od místa, kde rampu křižuje cesta Koutové vyvrcholení. Středem stěny pod výrazný převis (skoba) a přímo přes převis na temeno.
  • Jaromír Šídlo,27. 3. 1984
  • Výstup vede stěnou napravo od vstupu na výraznou rampu křižující pravou část údolní stěny.
  • Členové HO TJ Slovan Praha-Bohnice,20. 2. 1966
  • Asi 2 metry napravo od nástupu cesty Východní stěnka koutovou spárou k výrazné ruční spáře, tou na temeno.
  • Neznámí lezci
 • 26)Rande se zubatou, 5A, 3m
  • Přímo z palouku s ohništěm hladkou stěnkou na vrchol bez použití pravé hrany a levé spáry.
  • Radek Svoboda, R.Paděra
 • 27)Oběšencova, IV-
  • Lámavou stěnkou ve východním svahu nad paloukem s ohništěm přes převis přímo na temeno.
  • Neznámí lezci
 • 28)Udělaná, II
  • Nástup asi 2 metry napravo od cesty Oběšencova přes plotnu přímo na temeno.
  • Neznámí lezci

Obrázková galerie

Plotny slanění, foto P. Jandík , foto P. Jandík Západní hrana, foto P. Jandík Alšova vyhlídka
Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz