Facebook

Český horolezecký svaz

Dušičková stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 m
CHKO Český krasNPR Karlštejn

5 hodnocení

  • Nástup jako na Pomlázkovou cestu k pásu převisů. Mírně zpr. přes převis (skoba) a po strmé trav. rampě na balkón pod velkým koutem ke 3. kruhu. Odtud jako u č. 2 na vrchol.
  • J.Tintěra, J.Hiller, S.Hokr,16.10.1971
 • 2)Pomlázková, 5, 30m
  • Od l. úpatí stěny šikmo dopr. po trav. lávkách (křoviny) k prvnímu převisu. Přes převis dol. na římsu, kterou vzhůru dol. na balkón (hodiny, uzel, stanoviště). Stonkou přímo sokolíkem nebo mírně zpr. na ustupující plotnu (hodiny), kterou vodorovným traversem dopr. až k pilířku, …
  • Jiří Šplíchal, E.Kozohorská, V.Kuchař,23.4.1973
 • 3)Pomlázková var. Výslužka, ****, 7-, A0, AF 7-, 40m
  • Nástup stejně jak c. Pomlázková. Od l. úpatí stěny šikmo dopr. po trav. lávkách (křoviny) k prvnímu převisu. Přes převis dol. na římsu, kterou vzhůru dol. na balkón (hodiny). Přímo sokolíkem do koutu k borháku (štand). Odsuď vodorovným traversem dopr. ke knížce na dunivý blok (s…
  • Vlado Vojtko, M.Kulajta,11.6.2020
  • Nástup krátkým žebírkem asi 10m vl. od bivakového převisu ve střední části stěny. Žebírkem přes trav. stupně pod kolmou stěnku. Vzhůru (skoba) na velký balkón (l. kruh). Stonkou ke spáře (smyčky) a sokolíkem ke 2. kruhu. Přes šikmou plotnu na balkón ke 3. kruhu. Kolmou stěnkou v…
  • J.Hiller, S.Hokr, J.Tintěra,16.10.1971
  • ve stř. části Cesty kamarádů z T.R. vpravo a poté zpět
  • Autoři neznámí
 • 6)Křemílkova cesta, V, A0, RP 6+, 30m
  • m vpr. od nástupu č. 2 Hladkou stěnkou ke koutové spáře (skoba) a sokolíkem na velký balkón. Z balkónu dopr. do mělkého kouta a jím ke kruhu (stanoviště). Od kruhu vzhůru přes skobu na šikmý balkónek a z něho podél trhliny na pilíř. Pomocí sokolíkového odštěpu na podvrcholový ba…
  • Jiří Benetka, L.Zalabák, J.Moulis,5.8.1972
  • Vlevo od jeskyně přes dva Bh šikmo vlevo ke skobě v koutě Křemílkovy cesty a tou n.t.
  • Michal Mrvík, M.Hylmar, P.Šiml,1999
  • Spárka odbočuje na začátku výrazného kouta Křemílkové cesty.
  • Petr Resch
 • 9)Slunovrat, V+, A1, RP 6+, 30m
  • Z l. strany bivakového převisu kolmou stěnkou podél skoby, nýtu ke vklíněnému bloku (smyčka) a od něho travers dopr. Ke 2 skobám Prvomájové cesty. Šikmo dol. podél odštěpu na lištu a dol. ke kruhu. Sokolíkem vzhůru na plošinku k výraznému odštěpu a sokolíkem na jeho konec.Traver…
  • Václav Sedláček a Jan Kopecký,7.4.1974
 • 10)Nová smlouva, 7+/8-, 30m
  • 1.RP Miloslav Pletánek,květen 1998
 • 11)Starý zákon, 7+, 30m
  • Miloslav Pletánek, J.Dražský,červen 1998
 • 12)Prvomájová, V+, A1, RP 6+, 30m
  • Cesta vede podél l. okraje černých hladkých ploten ve středu stěny. Asi 6m vpr. od bivakového převisu po římsách dol. vzhůru pod dopr. vysunutý odštěp (2 skoby, kruh). Kolem odštěpu (smyčka) dopr. a nevýrazným zářezem na plošinku ke kruhu. Od něho stále podél zářezu (smyčka) k j…
  • Michal Beránek, J.Vrbický,1.5.1968
 • 13)Černý balet, 8/8+, 30m
  • první cesta ve výrazné plotně v centru stěny
  • Stanislav Rataj a Petr Schovánek  (prvovýstup rozlezl M.Pletánek),červen 1988
 • 14)Pokora, 8, 30m
  • Pokora vede středem nejhladší plotny vpravo od černého pásu Černého Baletu. Cesta věnována památce Mirka Krafta (1998 Sušky, cesta Velká plotna)
  • Miloslav Pletánek, J.Dražský,červen 1998
  • Od kruhu cesty "Sen noci svatojánské" přímo vzhůru plotnou přes 2bh (2.bh je přidaný dodatečně, vedle něj je i původní skoba) na rampu, mírně doprava do cesty SNS a tou ke skobě v koutku (vedle ní tyčka od knihy) a doleva k bh Pokory (lze dolézt i Pokorou).
  • Miloslav Pletánek, J.Dražský
 • 16)Sen noci svatojánské, 6-, A1, RP 6+, 30m
  • Nástup na stejném místě jako u předcházející cesty. Přímo vzhůru do nevýrazného žlábku a podél l. strany odštěpem na jeho vrchol (2 skoby, nýt).Přímo vzhůru podél skoby na římsu ke kruhu. Od něho krátce dopr., vzhůru ke skobě a zl. kolem přev. bloku na šikmou lavici. Po ní dopr.…
  • Jiří Šplíchal, J.Kopecký, V.Sedláček,30.4.1984
 • 17)Dušičková spára, ***, 5+, 30m
  • Cesta vede koutovou spárou ohraničující zpr. černé hladké plotny ve středu stěny. Nástup asi 4m vpr. od č. 7 na počátku trav. rampy ubíhající dopr. vzhůru úzkou spárou na balkónek, kde se spára rozšiřuje. Spárou až na její konec (smyčky, hexcentry) a po stupních dopr. ke kruhu. …
  • František Kutta, Z.Mareš, I.Novotný,září 1944
  • Přímo přes převis a vhloubenim na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Travers dol. až tam, kde pás převisů končí a zpět traversem dopr. na převisy a k vrcholu (smyčky).
  • František Kutta,Z. Mareš,I. Novotný,17.9.1944
  • Miloslav Pletánek, P.Samohejl, P.Ullrich,květen 1986
 • 21)Vánoční cesta, 5+, 22m
  • Nástup jako na Dušičkovou cestu až na plošinu pod přev. koutem. Odtud travers dol. po trav. lávce až k pilířku, přes který překrokem dol. do vhloubení (kruh).Vhloubenim přes převis ke 2. kruhu a po stupních ke kruhu v Dušičkové spáře. Od něho šikmo dopr. do výrazného kouta, pod …
  • Michal Tintěra, Pýcha, Brouček,prosinec 1972
 • 22)DUŠIČKOVÁ CESTA, 5+, 35m
  • Nástup z nejvyššího úpatí stěny dopr. po stupních na trav. rampu a tou dopr. na její konec. Koutovou spárou na plošinu pod přev. koutem. Odtud buď přímo přev. koutem (sokolíkem) na balkón a travers dopr. ke kruhu, nebo dopr. na hranu a plotnu s křovinami (2 skoby). Strmou stěnko…
  • František Kutta, J.Malík,30.10.1943
  • Z plošiny pod přev. koutem (smyčky) přímo vzhůru a vhloubenim stále přímo vzhůru na expon. blok po pr. straně. Odtud dopr. za tupou hranu a k vrcholu.
  • Autoři neznámí
  • Od kruhu na Dušičkové cestě dol. vzhůru podél spáry na expon. blok, dále šikmo dol. do výrazného přev. kouta pod vrcholem stěny, v jeho závěru travers dol. přes hranu(skoba) a přímo na vrchol.
  • V. Mlčouch,L.Beneš,13.11.1966
 • 25)Chatařova siesta, V+, A0, RP 6-
  • Nástup je v nejnižší části Dušičké stěny, asi 9m vpr. od jeskyně. Mělkým koutem vzhůru ke skobě, mírně dol. přes lámavé římsy a travers dol. k šikmo trhlině. Podél ní dol. vzhůru do vhloubení k hodinám a zpr. ke kruhu. Od něho buď mírně vl., nebo vpr. a vzhůru na římsy, které js…
  • Jiří Šplíchal a Václav Sedláček,září 1973
  • Od hodin pod prvním kruhem travers do leva vzhůru ke skobě a šikmo dol. na konec nástupové rampy v č. 10. Z rampy překrok dopr. na římsy a dále k vrcholu.
  • Jiří Šplíchal,V.Sedláček,30.9.1973
 • 27)Lady Di, 7, 40m
  • N v nejnižším bodě stěny, přes dva bh a skobu mírně doleva, pak přímo přes 2 bh boulderem do plotny a tou přímo přes další, nepříliš hustě rozmístěné borháky na poličku ke kruhu Dušičkové cesty. Dále přímo (borháky) n.v.
  • 1.RP R.Gemprle,1993
 • 28)Princ Charles, 9, 30m
  • Nástup vpravo od cesty Lady Di stěnou (8 bh) na temeno.
  • Jan Novák, P.Novák,28.8.2011
 • 29)Bolavý zub, V+, A0, RP 6, 40m
  • Nástup 5m vpr. od předcházející cesty. Lámavým koutem tvořeným předskalím (pilířem) vystupujícím ze stěny (skoba, smyčky) přímo vzhůru do komínovitého zářezu. Na jeho konci přechod dol. a stěnou vzhůru pod šavlový převis na balkónek (kruh, stanoviště). Přímo vzhůru na trav. lávk…
  • Jan Kopecký, V.Sedláček, V.Adamovský,7.9.1974
 • 30)Visuté zahrady, 4+, 35m
  • Nástup za pr. hranou stěny komínkem vzhůru na předskalí vystupující ze stěny. Stěnkou vzhůru na balkón, ze kterého dopr. vzhůru podél odštěpu na římsu. Vzhůru podél prstové spáry (smyčka), na jejím konci travers dopr. a po skalním koni na balkónek (stanoviště, skoby, smyčky). Z …
  • Slavoj Hokr, I.Boháček,16.12.1972
  • Vpr. od nástupu na Bolavý zub pr. části zarostlého vhloubeni vzhůru a zpr. na předskalí.
  • Milan Doubner, J. Šplíchal,J.Mašek,1976
  • Nástup výrazným komínovým zářezem mezi 5. pilířem Dušičkové stěny a hladkými přev. plotnami Malé Dušičkové stěny. Koutem stále vzhůru přes dva převisy do trav. ustupující stěnky a zarostlým pilířkem na vrchol.
  • Václav Sedláček, O.Jasanský,30.12.1979
  • Z druhé třetiny nástupové rampy přímo vzhůru (skoba) na balkónek před překrokem do vhloubení k l. kruhu.
  • Jiří Šplíchal, E.Kozohorská,26.5.1973
  • Nástup vedle latriny a přímo převislou stěnou do plotny k 3. bh a dále k nástupu normální cesty.
  • Jan Novák, P.Novák,červenec 2010

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2019-2029, nákres, orgán OP CHKO Český kras

OVK Praha a střední Čechy | Hlášení závad | Správce Jiří Rozmajzl | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz