Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Mrhatina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20 m
PR Mrhatina

0 hodnocení

Mrhatina neposkytuje nijak extrémní cesty, údolní strana, s výškou kolem 20 m je bohužel dost zarostlá. V cestách se většinou počítá s vlastním jištěním. Hezké lezení umožňují hlavně cesty z náhorní strany, i když jsou poměrně krátké. Dále je zde spousta možností pro bouldering, a to hlavně na kamenech roztroušených po okolí.

mrhatina

Lezení není na území PR Mrhatina povoleno.

  • Krátce na plošinu, dále klikatou, mírně převislou výraznou spárou n. v.
  • Autoři neznámí
  • Skály ČR, databáze ČHS.
  • Autoři neznámí
 • 3)Bludná, 4
  • Nástup v nejnižším místě východní stěny. Zprvu šikmo doprava až na hranu, dále po hraně n. v.
  • Autoři neznámí
 • 4)Zmije, 3+
  • Klikatou spárou ve středu stěny n. v.
  • Pavel Hekl, R. Hoffmann,1982
  • Skoba osazena neznámými lezci až po prvním přelezu, přejištěno za Bh.
  • Pavel Hekl, R. Hoffmann,1982
  • Sokolíkovým odštěpem na polici, krátce traverz vpravo a šikmo vzhůru n. v.
  • Pavel Hekl, R. Hoffmann,1982
  • Skály ČR, databáze ČHS.
  • Karel Sýkora, P. Elster,1988
 • 8)Vejrovka, 5, A2
  • Nástup pod pravým okrajem velké zarostlé plošiny v levé horní části věže (z pohledu nástupu) Krátce na plošinu, dále doprava ubíhajícím systémem spár n. v.
  • Autoři neznámí
  • Spárou v SZ hraně a dále n. v.
  • Autoři neznámí
  • Zprava kolem převisu, traverz vlevo nad převis a dále n. v.
  • Autoři neznámí
 • 11)Kvak, 5-
  • Hranou, výše vlevo trhlinou v převise a převisem n. v.
  • Autoři neznámí
 • 12)Ušatá, 4-
  • Z velké plošiny v půli stěny výraznou spárou, výše traverz vlevo a dále vlevo ubíhající spárou přes převis n. v.
  • Autoři neznámí
  • Ve V stěně přímo trhlinou, výše stěnou s prasklinami n. v.
  • Petr Zikmund, P. Kubát
  • Nástup mezi balvanem a hranou. Šikmo k hraně, dále hranou až pod převis Traverz asi 2m vpravo a přímo n. v.
  • Vít Sedláček, Z. Láník,6.6.1999
 • 15)Věšák, 6
  • Přes balkónek u země, přímo přes největší převis na velký balkón a přímo ke kruhu.
  • Karel Konečný,2000
 • 16)Tak co?, 4
  • Stěnou, výše při hraně n. v.
  • Pavel Posád, Vít Lojka, Z. Tesař,16.5.2001
  • Stěnou kolem Bh n. v.
  • Pavel Posád, Vít Lojka, Z. Tesař,16.5.2001
 • 18)Tak slez!, 5+
  • Stěnou k 1. Bh. , šikmo vlevo n. v.
  • Pavel Posád, Vít Lojka, Z. Tesař,16.5.2001
 • 19)Tak polez, 7
  • Nástup stejný jako cesta Tak slez!. Přímo přes 2. Bh n. v.
  • Michal Plunder, J. Bednář,Červenec 2001
 • 20)Bukvicová, RP 6
  • Vpravo od cesty Ušatá (č. 12) žlábkem v koutě a přímo převisem (spárka) n. v.
  • Michal Plunder, P. Tomenendál,24.6.2001
  • Zprava na první vystouplé břicho ve středu stěny, dále přes převis velkými chyty n. v.
  • Michal Plunder,1998
  • Šikmo doprava přes 3 Bh n. v.
  • Michal Plunder, P. Elster ml.,6.11.2010

Obrázková galerie

mrhatina
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno
Dokument Ochrany přírody: Štamberk - rozhodnutí 2021-2026, orgán OP KÚ Kraje Vysočina

Podmínky lezení

- Lezení je možné pouze na stávajících cestách, které jsou popsány v "Horolezeckém průvodci skály v okolí Telče", který zpracoval HO Javořice. Vytváření nových cest není povoleno.

- Platí zákaz poškozování skal a zákaz používat magnézium. 

- Přístup je možný jen po vyznačených, veřejných cestách. 

- Bivakování a rozdělávání ohňů je zakázáno. 

OVK Českomoravská vrchovina | Povolení/omezení lezení | Hlášení závad | Správce Michal Plunder

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz