Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Křížová stěna - střední část - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český krasNPR Karlštejn

0 hodnocení

 • 5)OBŘÍ TRAVERS, V+, A0
  • Nástup společně s Perníkovou cestou asi 8m vzhůru, zde pak travers plotnou dol. (asi 2m pod vrcholem odštěpu). Za l. hranou odštěpu (skoba) sestup na trav. lávku a po ní dol. k l. kruhu Podzimní cesty. Společně s touto cestou dol. ke skobě a dále dol. k začátku volného odštěpu (…
  • Eugen Jedovnický, K.Žák,květen 1982
  • Nástup z úzké hluboké díry na úpatí stěny.Šikmo dopr. k tupému žebírku, vzhůru a pak travers šikmo dopr. přes lámavé vhloubení na šikmou polici, po ní dopr, ke stromku. Vzhůru na stanoviště u dalšího stromku. Po lávce dále dopr., koutkem šikmo dopr. vzhůru na pilíř a po několika…
  • Václav Sedláček, M.Mánek,12.4.1975
  • Dopr. přes převis, stěnkou ke skobě a šikmou plotnou dopr. ke 2. kruhu.
  • Z.Míka,J.Masner,4.4.1973
 • 12)Cerhovská promenáda, V, A0, RP 5
  • Stěnou ke skobě dol. a vzhůru k l. kruhu. Od něho šikmý travers dol. ke 2. kruhu. Přímo vzhůru přes převis a stěnou šikmo dopr. (lámavé)na polici se stromky. Stonkou vzhůru pod širokou, komínovou a mělkou spáru, kterou do kouta a jím na vrchol.
  • V.Nový, J.Moulis,8.6.1974
  • Nástup přibližně ve středu Stěny pod křížem.Mělkým koutkem přes skobu vzhůru a kolem stromku dále vzhůru k l.kruhu. Mírně dol. vzhůru na lávku. 2m travers dol. a šikmo dopr. stěnkou ke 2. kruhu. Přímo vzhůru přes převis (hodiny) a podél lámavé spáry na balkón ke stromkům. Velkým…
  • Josef Moulis, V.Nový,18.4.1971
  • Nástup vpr. od předcházející cesty.Stěnkou do lámavého koutka, kolem skoby na stupně s keři k jistícímu nýtu. Vzhůru stěnou přes díru, mírně dopr. a zpět dol. a opět zpět dopr. k malé jeskyňce (kruh). Plotnou podél trhliny šikmo dopr. a přímo přev. koutkem na ustupující trav. st…
  • Zdeněk Vaník, V.Sedláček,10.10.1976
  • Od 2. kruhu Aprílové cesty dopr. vzhůru a po polici do velkého kouta a po římsách v šikmé plotně dopr. ke 2. kruhu Blues o stabilitě. Travers dále dopr. a šikmou lávkou lehce na vrchol.
  • Vítězslav Kazimour stř. Boris Bortel,1971
  • Od 2. kruhu Blues o stabilitě nevýrazným koutkem vpr. od komína pod převis, travers dopr. ke kruhu, stěnou šikmo dol., výše koutkem šikmo dopr. na vrchol.
  • Zdeněk Vaník,J.Masner,19.6.1977
  • Od 2. kruhu v Blues o stabilitě dol. do kolmého kouta, kterým vzhůru do Aprílové cesty a přes skobu převisem na vrchol.
  • Jiří Šplíchal,Vítězslav Novák,19.6.1977
 • 18)LABSKÁ CESTA, V, A2
  • Nástup společný s Cestou poštolek až k l. kruhu, odtud travers 2m dol. a přímo vzhůru plotnovitou stěnou až pod kolmou stěnku s přev. vstupem (jistící nýt). Lámavou stěnkou (špatně držící skoby) k horizontální trhlině, později mělké široké spáře a podél ní dopr. vzhůru na balkón…
  • Václav Sedláček, J.Minařík, J.Václavík, P.Müller,22.5.1982
 • 19)CESTA POŠTOLEK, V, A0
  • Nástup asi 5m vpr. od Blues o stabilitě. Pilířem, později po pr. straně koutkem vzhůru na polici, po které dol. k l. kruhu.Od něho přímo vzhůru do pásu polic a říms ubíhajících vzhůru dopr. a po nich až pod červený převis ke 2. kruhu. Přímo přes převis a vhloubenim až pod výrazn…
  • Lubor Zalabák, P.Petrle,27.5.1977
  • Nástup těsně vpr. od předcházející cesty. Levým, dopr. ubíhajícím koutem velké šikmé plotny vzhůru a přes pilířek dol. vzhůru koutem. Po plotnách pod mírně přev. skalami dopr. ke keři (stanoviště). Vhloubenim a stěnkou na vrchol.
  • A. Procházka,M. Versichová,2.4.1977
 • 21)BOOGA - BOO, V, A1
  • Nástup 10m vpr. od předcházející cesty. Vzhůru do plotnovitého kouta, kterým pod převis. TA. přes něj a travers dopr. k l.kruhu. Mělkým koutem a přes převis (na římse pod převisem viklanový blok, zatěžovat vpr.) ke keři na trav. římsu. Travers dol. vzhůru, přes převísek do plotn…
  • Jiří Václavík a Václav Sedláček,4.6.1977
  • Nástup 5m vpr. od předcházející cesty. Plotnou vzhůru dopr. ke koutku, šikmo dol. a vpr. přes převis na polici. Dále pilířkem vpr., strmou trávou ke spárce a tou do vhloubení, kterým vzhůru k vrcholu.(nejištěno).
  • Pavel Schwarz,2.6.1978
  • Přes převísek z římsy přímo vzhůru do výrazného kouta, kterým až pod převis, odtud dopr. a stěnkou na balkón ke kruhu.
  • Václav Sedláček, J.Václavík,12.9.1976
  • Nástup ve spádnici bíle zbarvených ploten v podvrcholové části. Plotnovitým koutem pod převis, pod ním šikmo dopr. do otevřeného kouta a jím na římsu. Přes převísek vzhůru a dopr. do dalšího kouta, kterým až pod převis. Odtud travers dopr. a podél spárky pod dlouhý převis. Pod n…
  • Václav Sedláček, M.Manek,28.9.1975

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení trvale zakázáno
Dokumenty Ochrany přírody: NPR Karlštejn - OOP 2019-2029, přílohy, orgán OP CHKO Český kras

OVK Praha a střední Čechy | Hlášení závad | Správce Jiří Rozmajzl | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta