Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členství v ČHS

Členství v ČHS

Členem ČHS mohou být fyzické osoby a spolky zaměřené na horolezectví. Členství v ČHS upravují Stanovy ČHS Směrnice o členství v ČHS.

 

V ČHS se rozlišují tyto druhy členství:

 • Řádné členství fyzických osob - členství A
  • člen A má plná členská práva dle stanov, může využívat služeb a výhod poskytovaných ČHS
  • členové A mohou být individuálními členy (tzv. individuální členství), nebo se mohou sdružovat horolezeckých oddílů, které nejsou samostatnými právnickými osobami (tzv. oddílové členství)
 • Členství spolků
 • Evidované členství fyzických osob
  • evidovanými členy se automaticky stávají všichni členové spolku, který vstoupil do ČHS
  • evidovaný člen neplatí členské příspěvky do ČHS, nemá členský průkaz, jeho členská práva jsou velmi omezena, nemůže využívat většiny služeb a výhod poskytovaných ČHS
 • Zprostředkované členství fyzických osob - B
  • jedná se o člena spolku, který zaplatí členský příspěvek ČHS, má členský průkaz, má členská práva jako člen A (vyjma zastoupení na valné hromadě) a může využívat služeb a výhod poskytovaných ČHS

Základní podmínky členství v ČHS

 • Vznik členství je podmíněn:
  • Doručením řádně vyplněné přihlášky sekretariátu ČHS. Zájemci o individuální členství A mohou využít on-line formulář dole na této stránce.   
  • Uhrazením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok, nejedná-li se o kategorie, které jsou od placení osvobozeny. V případě spolku je nutné i uhrazení registračního poplatku.  
 • Přihlášky uchazečů o členství přijímá sekretariát.
 • Členství v ČHS vzniká zaregistrováním do členské databáze. 
 • Do ČHS lze vstoupit kdykoli v průběhu roku.
 • Dokladem o členství A a B je členský průkaz ČHS. Platnost členského průkazu je vždy od 1.1. daného roku do 31.1. následujícího kalendářního roku. Členství A a B trvá dalších 11 měsíců po ukončení platnosti členského průkazu a poté zaniká z důvodu neplacení členských příspěvků. 
 • Dokladem o členství spolku je registrační listina. Členství spolku zaniká z důvodu neplacení členského příspěvku za více než dva kalendářní roky.

Členské příspěvky ČHS na rok 2016

děti a mládež do 18ti let (nar. 1998 a později) 100 Kč
děti a mládež do 18ti let, alespoň 1 rodič v ČHS (rodinné členství) zdarma
junioři od 19ti do 25ti let (nar. 1997 - 1991) 300 Kč
dospělí do 60ti let (nar. 1990 - 1956) 400 Kč
senioři nad 60 let (nar. 1955 a dříve) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Platební informace
 • č. účtu ČHS: 1727209504/0600 GE Money Bank (chcete-li platbu urychlit, vložte částku na některou z poboček GE). Upozornění - nepřijímáme platby složenkami!
 • platba za individuálního člena A: vs = 222, ss = rodné číslo člena A
 • platba za spolek: vs = 111, ss = registrační číslo spolku; platí i pro platby za členy B
 • platba za horolezecký oddíl: vs = 111, ss = registrační číslo oddílu 

Podrobné informace naleznete na těchto stránkách:

Členský příspěvek ČHS je možno uhradit u zástupců AV (Österreichischer Alpenverein), prostřednictvím jejich obchodní sítě. Průkaz ČHS vám bude v tomto případě vystaven poté, co sekretariát ČHS obdrží doklad o úhradě. Doklad o úhradě můžete předložit sekretariátu ČHS sami, nebo můžete počkat na hromadné seznamy plátců, které zasílají zástupci AV sekretariátu ČHS ve čtrnáctidenních intervalech.

Na případná zvýhodnění se informujte přímo u zástupců AV: Alpenverein.czEdelweiss.cz a OEAV.cz. Alpenverein.cz nabízí spolkům a oddílům možnost provize při hromadné objednávce.

 

Vše co se týká členství v ČHS vyřizuje paní Trávníková: 

ivana.travnikova@horosvaz.cz, 273 136 385, 734 837 300.

Pokud potřebujete telefonické informace, telefonujte prosím pokud je to možné ve dnech, kdy jsou úřední hodiny, tj. pondělí, úterý a čtvrtek.

Registrace do ČHS nebo objednání průkazu 2016

Pozn.: položky označené * jsou povinné.
Všechny údaje ve formuláři vypňujte se správnou diakritikou.