Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členství v ČHS

Členství v ČHS upravují Stanovy ČHS a Směrnice o členství v ČHS (viz Dokumenty ČHS).

Typy členství v ČHS

Členem ČHS mohou být:

 • fyzické osoby
 • spolky zaměřené na horolezectví.

Druhy členství fyzických osob:

 • Řádné členství fyzických osob - členství "A"
  • Člen "A" má plná členská práva dle stanov, může využívat služeb a výhod poskytovaných ČHS.
  • Členové "A" mohou být individuálními členy, nebo se mohou sdružovat do horolezeckých oddílů - tzv. oddílové členství.
 • Zprostředkované členství fyzických osob - "B"
  • Člen spolku, který zaplatil členský příspěvek ČHS, má členský průkaz a členská práva jako člen "A" (vyjma zastoupení na valné hromadě), může využívat služeb a výhod poskytovaných ČHS.
 • Evidované členství fyzických osob
  • Evidovanými členy se automaticky stávají všichni členové spolku, který je členem ČHS.
  • Evidovaný člen neplatí členské příspěvky do ČHS, nemá členský průkaz, jeho členská práva jsou velmi omezena, nemůže využívat většiny služeb a výhod poskytovaných ČHS.

 

Do ČHS lze vstoupit kdykoli v průběhu roku. Registraci fyzických osob i spolků vyřizuje sekretariát.

 

Členství v ČHS vzniká po splnění stanovených povinností (přijetí, resp.  schválení přihlášky, uhrazení členského příspěvku, popř. registračního poplatku), zapsáním do členské databáze.

 

Dokladem členství "A" a "B" je členský průkaz platný vždy od 1.1. daného roku do 31.1. následujícího kalendářního roku. Členství trvá dalších 11 měsíců po ukončení platnosti průkazu a poté zaniká pro neplacení členských příspěvků.

 

Dokladem členství spolku je registrační listina. Členství spolku zaniká z důvodu neplacení členského příspěvku za více než 2 roky.

 

Podrobné informace o jednotlivých druzích členství naleznete zde:

 

Členské příspěvky ČHS na rok 2016 - členové "A", "B"

děti a mládež do 18ti let (nar. 1998 a později) 100 Kč
děti a mládež do 18ti let, alespoň 1 rodič v ČHS (rodinné členství) zdarma
junioři od 19ti do 25ti let (nar. 1997 - 1991) 300 Kč
dospělí do 60ti let (nar. 1990 - 1956) 400 Kč
senioři nad 60 let (nar. 1955 a dříve) zdarma

Při ztrátě členského průkazu lze vystavit duplikát, poplatek je 50 Kč.

Platební informace - úhrada členských příspěvků a registračních poplatků

 • č. účtu ČHS: 1727209504/0600 Moneta (GE Money Bank). Upozornění - nepřijímáme platby složenkami!
 • platba za individuálního člena A: vs = 222, ss = rodné číslo člena A
 • platba za členy spolku: vs = 111, ss = registrační číslo spolku
 • platby za členy horolezeckého oddílu: vs = 111, ss = registrační číslo oddílu 
 • platba registračního poplatku za oddíl nebo spolek: vs = 119, ss = název oddílu, spolku

 

Členský příspěvek je možno uhradit prostřednictvím zástupců ÖAV (Österreichischer Alpenverein). Podrobné informace jsou na stránce Členství v ČHS a ÖAV

 

Informace o členství: 

I. Trávníková - ivana.travnikova@horosvaz.cz, 273 136 385, 734 837 300

Pokud potřebujete telefonické informace, telefonujte prosím, pokud je to možné, ve dnech, kdy jsou úřední hodiny, tj. v úterý a čtvrtek.

Registrace do ČHS nebo objednání průkazu 2016

Pozn.: položky označené * jsou povinné.
Všechny údaje ve formuláři vypňujte se správnou diakritikou.