Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Instruktorské kurzy - ilustrační

Český horolezecký svaz nabízí systém instruktorského vzdělávání, který umožňuje postupný rozvoj od výuky lezení na umělých stěnách až po výcvik ve vysokých horách.

 

 

picto grafika - lezení na stěně - zmenšenápicto grafika - lezení na skalách - zmenšenépicto grafika - vícedélky - zmenšenépicto grafika - velehory - zmenšené

 

 

 

button_KALENDÁŘ KURZŮ a doškolení

 

 

CWI (Climbing wall instructor - Instruktor lezení na stěně)

Výuka lezení na umělých stěnách

 

SCI (Sport Climbing Instructor - Instruktor sportovního lezení)

Výuka lezení na sportovních skalních cestách (do jedné lanové délky) a na umělých stěnách

 

RCI (Rock Climbing Instructor - Instruktor skalního lezení)

Výuka lezení vícedélkových cest v horách (letní charakter), lezení na sportovních skalních cestách (do jedné lanové délky) a na umělých stěnách

 

HAL (High Alpine Leader - Instruktor horolezectví)

Výcvik lezení a pohybu v horách (včetně ledovcového lezení), lezení vícedélkových cest v horách (letní charakter), lezení na sportovních skalních cestách (do jedné lanové délky) a na umělých stěnách

 

 


 

POZOR! Jednotlivé stupně instruktorského vzdělání na sebe navazují, získání vyššího stupně kvalifikace je tedy podmíněno úspěšným absolvováním nižších stupňů. 


POZOR! Platnost instruktorské kvalifikace je 5 let, a to za předpokladu. že je instruktor platným členem ČHS.


 

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Podrobné požadavky, které musí účastníci jednotlivých kurzů splňovat naleznete v dokumentu Požadavky na instruktory.

 

POVINNÁ DOŠKOLENÍ

Instruktor je povinen absolvovat alespoň dvě doškolení (povinná první pomoc + volitelné), a to kdykoliv během platnosti kvalifikace instruktora (5 let) a tři roky po ukončení této platnosti. Více informací o doškolení naleznete v kalendáři Instruktorských kurzů a doškolení.

 


 

POZOR! Instruktorské kurzy nemají akreditaci MŠMT, jejich úspěšné absolvování neumožňuje získání živnostenského oprávnění.

 

CHCETE BÝT INSTRUKTOREM Z POVOLÁNÍ?

ČHS je autorizovanou osobou pro udělování profesních kvalifikací. 

Profesní kvalifikace je udělována na základě úspěšného složení zkoušky.
Profesní kvalifikace umožňuje získat živnostenské oprávnění.

 

Profesní kvalifikace

 ● Instruktor/ka lezení na umělé stěně 

 ● Instruktor/ka skalního lezení

 

Více informací naleznete v sekci Profesní kvalifikace.CHCETE SE STÁT TRENÉREM SPORTOVNÍHO LEZENÍ?

ČHS nabízí kromě instruktorského vzdělávání také vzdělávání trenérské, které je zaměřeno na odborné zvyšování sportovní výkonnosti lezců. Více informací naleznete v sekci Trenérské kurzy.

 

Zajímá vás, jaký rozdíl je mezi trenérem sportovního lezení a instruktorem lezení na umělé stěně? Zatímco instruktor poskytuje základní metodickou přípravu, která vede lezce k bezpečnému provozování lezení, trenér se zaměřuje na zvyšování výkonnosti jednotlivých sportovců, zdokonalování lezeckého pohybu a techniky. 
KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ:

Monika Petrová / monika.petrova@horosvaz.cz 

Instagram

Instagram Horosvaz