Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Zápis z jednání aktivu komise tradičního skialpinismu

19. 07. 2005 | Rubrika: Tradiční skialpinismus | Komentáře (0)

Místo jednání:  Milovy (Českomoravská vysočina - Devět skal)

Termín jednání:  2.7.2005

Přítomni: Pavel Šandera, René Bulíř, Jiří Kočara, Robin Baum

Přítomní zhodnotili uplynulou sezónu, Robin Baum je seznámil s průběhem jednání komise alpinismu.

Aktiv sestavil předběžný kalendář akcí na příští sezonu 2005/2006:

  • prosinec 2005 – tradiční seminář
  • březen/duben 2006 – Rallye
  • skiextrémy (klouzavý termín)

Jiří Kočara byl požádán o vytvoření webových stránek komise (poddoména stránek ČHS), na stránkách by se postupně měla objevit: předpověď počasí, lavinová situace v horách, diskuze (fórum), historie skialpinismu v Čechách apod.

Na prosincovém semináři bude vyhlášen nejlepší výkon roku 2005, podmínkou je prezentace na semináři.

Po dohodě s Martinem Ottou (předseda komise alpinismu) bude působit v rámci komise tradičního skialpinismu tzv. reprezentace, která se soustředí na skiextrémy. Podmínky budou zveřejněny na webu komise.

René Bulíř byl požádán o sepsání historie skiapinismu v Čechách, která bude zveřejněna na webu, rovněž přednesl návrh na uspořádání setkání s veterány skiapinismu. 

Přítomní se dohodli na termínu další schůzky, která se uskuteční 22.10.2005 v Sedmihorkách.

 

Program příští schůzky:

  • vyhodnocení výkonu roku
  • kalendář akcí
  • zpráva o hospodaření komise
  • témata na event. expedici komise
  • možnost zakupení lavinového airbagu (600 EUR)

Zapsal: Robin Baum 14.7.2005

| Komentáře(0)