Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Správa KRNAP jde vstříc skialpinistům

14. 10. 2010 | Rubrika: Tradiční skialpinismus, Ochrana přírody | Komentáře (0)

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Vrchlabí 13. října 2010

 

 

Správa KRNAP jde vstříc skialpinistům

Na území Krkonošského národního parku je zákony zakázán[1] pohyb mimo značené cesty v I. zóně a v některých lesích. S tímto omezením se v minulosti dostávali do konfliktu někteří vyznavači skialpinismu, telemarku či snowboardisti. Na základě spolupráce s Českou asociací horských vůdců (ČAHV) a Horskou službou připravila Správa KRNAP poprvé pro letošní sezonu osm doporučených skialpinistických tras, které vedou jednak po turistických značených cestách, ale také mimo ně. Pro lyžaře tím vznikly zcela nové okruhy a některé sjezdy.

„Tyto okruhy vznikly na základě požadavků ČAHV a minulých úvah Správy KRNAP. Vedou zejména po značených cestách. Podařilo se nám ale najít několik krátkých úseků mezi turisticky značenými cestami, aby mohly vzniknout okruhy, které, věřím, budou pro skialpinisty zajímavé,“ říká ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. „Z důvodu ochrany přírody zůstanou lyžařům i nadále nepřístupné krkonošské ledovcové kary, s jejichž zpřístupněním nelze počítat ani do budoucna. Na druhou stranu těchto osm okruhů je první cílenou nabídkou pro skialpinisty v Krkonoších,“ dodal Hřebačka. Trasy budou vyznačeny pouze zeměpisnými souřadnicemi (budou zveřejněny na www.krnap.cz včetně podrobného popisu tras). Úseky vedoucí mimo cesty budou moci být užívány pouze za takové sněhové pokrývky, při níž nebude docházet k poškození vegetace (tj. minimálně 30 cm zhutnělého sněhu).

Vzhledem k tomu, že pohyb zimními Krkonošemi má svá specifika, byli k jednání přizvání i kolegové z Horské služby. „Některé turistické cesty vedou lavinovými oblastmi. Na taková místa umisťuje Horská služba upozornění. Uvedené okruhy vedou většinou relativně bezpečnými lokalitami, přesto by se uživatelé před vstupem do lavinového terénu měli informovat o stupni lavinového nebezpečí. Za samozřejmost také považuji to, že do oblastí s hrozbou pádu lavin budou skialpinisté vybaveni funkčním lavinovým vybavením – lavinovým vyhledávačem, sněhovou sondou, lopatou, lékárničkou, telefonem, popřípadě batohem s airbagem – a budou umět s tímto vybavením pracovat,“ uvedl náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš. I s ohledem na vyznačení některých úseků uvedených okruhů jen zeměpisnými souřadnicemi je nezbytné, aby skialpinisté měli s sebou přijímač GPS.

Přestože Krkonoše nejsou pro skialpinismus příliš atraktivním terénem (ve srovnání např. s Tatrami či blízkými rakouskými Alpami), zájem veřejnosti o skialpinismus roste i v Krkonoších, na což musí Správa KRNAP reagovat. V opačném případě se aktivita stane nekontrolovatelnou. Správa KRNAP proto považuje za vhodnější ukázat legální možnosti a zpřístupnit takové části hor, které nejsou v konfliktu s předměty ochrany přírody. Bez ohledu na tuto nabídku okruhu a sjezdů se mohou vyznavači skialpinismu pohybovat i na ostatních cestách dle Návštěvního řádu KRNAP.

Pohyb skialpinistů po těchto trasách bude upraven opatřením obecné povahy, které dle našeho předpokladu vstoupí v platnost na začátku zimní sezony. Trasy budou vyhrazeny na dvouletou zkušební dobu, v průběhu které budou odborníci i strážci sledovat dodržování nastavených pravidel i vliv lyžařského provozu na chráněnou přírodu.

Skialpinistické trasy

(slovní popis tras dle map 1 : 25 000 Krkonoše-Východ (vyd. 2009) a Západ (vyd. 2006), nakl. ROSY; přesné trasování bude vyznačeno souřadnicemi GPS)

Špindlerův Mlýn a okolí

1. Svatý Petr – výstup po sjezdovce Stoh A – po modré (cesta úbočím Stohu) – Klínové Boudy – po zelené  k Chalupě na Rozcestí – dále po červené k Výrovce – sjezd po zelené Dlouhým dolem – Svatý Petr

2. Martinova bouda – po zelené k Labské boudě – po modré sjezd do Labského dolu – Labským dolem po modré k Dvorskému potoku – po pěšině výstup k Patejdlově boudě – po zelené k Martinově boudě

3. Špindlerův Mlýn – po žluté po Dřevařské cestě – bouda U Bílého Labe – po modré (Webrova cesta) údolím Bílého Labe – v závěru odbočení z modré značky (Webrova cesta) k Bílému Labi, přechod a výstup podél toku po levém břehu (při pohledu po proudu) – Luční bouda – po červené Starou Bucharovou cestou k Tetřevímu žlabu – po vrstevnicové svážnici do Hrazeného dolu – žlabem podél Hrazeného potoka – Dlouhý důl – po zelené do Svatého Petra

4. Medvědí koleno – po zelené k Medvědí boudě – po žluté na Brádlerovy Boudy – po modré směr Ptačí kameny – necelý 1 km pěšina pod Moravskou boudu – sjezd po žluté k Davidově boudě – Školní cestou po modré buď k Medvědí boudě a po zelené do Medvědího kolene, nebo šikmo vzhůru 150 m výstup na Brádlerovy Boudy

 

Pec pod Sněžkou a okolí

5. Pec pod Sněžkou – po červené výstup do Modrého dolu – zimní tyčovaná cesta Modrým dolem k Výrovce – po zelené přes Richtrovy Boudy sjezd – Pec pod Sněžkou (varianta s odbočkou na červenou na rozcestí u Richtrových Bud do Zeleného dolu nebo na červenou Železnou stezku)

6. Pec pod Sněžkou – po modré do Obřího dolu, výstup do sedla pod bývalou Obří boudou – po červené přes vrchol Sněžky – dolů po žluté k horní stanici lanovky na Růžové hoře – sjezd průsekem pod lanovkou – dolní stanice lanovky – po žluté na zelenou do Bukového údolí – Pec pod Sněžkou

Rokytnice nad Jizerou a okolí

7. Rokytnice nad Jizerou – výstup podél potoka v Liščím Doupěti – napojení na žlutou značku (Vlčí cesta) – Okružní cesta – sjezd průsekem U Vlka – Vrata – napojení na trasy KČT

8. Hoření Domky – výstup po modré sjezdovce – dále po modré značce na rozcestí Zadní Plech – po žluté na Krakonošovu snídani – po modré (Harrachovou cestou) výstup na rozcestí U Čtyř pánů – po zelené (České cestě) – Růženčina zahrádka – po červené do Kotelského sedla – varianta 1: tyčovaná cesta – Lysá hora – po sjezdovkách sjezd do Rokytnice nad Jizerou, varianta 2: po červené sjezd na Dvoračky, odtud sjezd po značených cestách do Rokytnice nad Jizerou nebo přes Vlčí hřeben

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP

tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz
[1] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v pl. zn.

| Komentáře(0)