Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Beskydské Setkání skialpinistů 2018 poprvé rozšířené o praktické workshopy

Beskydské Setkání skialpinistů 2018 poprvé rozšířené o praktické workshopy
02. 01. 2019 | Rubrika: Tradiční skialpinismus

Ve dnech 7. až 9. prosince 2018 uspořádala Komise tradičního skialpinismu ČHS Setkání skialpinistů, tentokrát v beskydském lyžařském středisku Bílá.

 

Termín nebyl zvolen nahodile, na Bílé se v sobotu odpoledne konaly skialpinistické závody Skialp sprint Bílá, což poskytlo nejen možnost propojit obě akce a pokusit protáhnout při závodech, ale také alespoň nějakou jistotu zajištění technického sněhu, když už by přírodní nenapadl. Pro velký zájem ze strany skialpinistů a skialpinistek (150 účastníků, z toho 60% členů ČHS) i přednášejících pořadatelé letos poprvé přistoupili k tomu, že oficiální program Setkání skialpinistů rozdělili do dvou dnů, tj. pátečního večera a celé soboty, kdy se přednášky protáhly dlouho po půlnoci. Nedělní program byl pak zcela fakultativní.  Letošní novinkou, která se velmi osvědčila, byly sobotní praktické workshopy, ať již zaměřené na lavinovou prevenci, lyžařské techniky nebo první pomoc na horách. 

Praktický workshop na zlepšování sjezdových technik a skákání zahrnoval různě vysoké skoky, foto: Jan Pala

Program byl pestrý, a to s ohledem na tematický i geografický záběr prezentovaných přednášek, tak i zastoupením různých činností a disciplín. Již jsme zmínili workshopy, kterým byly věnovány cca tři hodiny v sobotním dopoledni a brzkém odpoledni. Tři skupinky vyrazily ven na sjezdovku, kde se pod vedením Filipa Mefa Vlčka a Jana Paly nacvičovaly sjezdové techniky a bezpečné skoky v terénu, třetí skupinu vedl Jan Prokeš, který zúčastněné důkladně seznámil se základy lavinové prevence, vyhledávání svépomoci při lavinové nehodě. Paralelně probíhal indoorový workshop, který  vedli společně Lucie Hřivnová a Tomáš Filip. Oba byli díky lékařské praxi nadmíru povolaní k tomu, aby účastníkům předali zkušenosti a rady ohledně první pomoci v horském terénu.

Při praktických workshopech byly i přes nedostatek sněhu skoky z vysokých hran, foto: Jan Pala

Páteční a sobotní pozdní odpoledne a večery byly vyhrazeny přednáškám a prezentaci videí z cest. Přednášky měly široký záběr a jednotliví hosté přistoupili ke svým prezentacím z různých perspektiv, což zajistilo relativní pestrost témat a jejich zpracování. Oficiální úvod sobotního večera patřil shrnutí činnosti Komise tradičního skialpinismu a rámcovému přehledu skialpinistických a splitboardových výletů, kterých se členové komise v roce 2018 účastnili v roli pořadatelů, spolupořadatelů. Přítomní tak mohli získat inspiraci pro další výlety s různým stupněm obtížnosti od pohodových túr až po nejstrmější sjezdy. Následné přednášky a obrazové prezentace se zaměřovaly na jednotlivé konkrétní cestovatelsko-lyžařské projekty a na prezentaci novinek v oblasti skialpinistického vybavení (Gabo Adamec s Dynafitem a Štepán Materna s Fischer), pozornost zejména mezi dámami vzbudila módní přehlídka zimního sportovního oblečení, které představil Rumasport z nedaleké Ostravice.

Praktický lavinový workshop Pieps zahrnoval i kopání ve sněhu a sondování, foto: Jan Pala

Mezi přednáškami vzbudila mezi jinými ohlas  „Tatranská strmá trilogie“ v podání Rosti Tomance a Karla Svobody, kteří své vystoupení věnovali Horemu, jenž zemřel po pádu v Mengusovské dolině. Dále se mluvilo o přechodu Vysokých Tater od východu na západ, o výletech do Iránu, na turecký Kačkar, do horských oblastí Norska, na Sibiř, do Japonska, tádžického Pamíru a mnoha dalších.

Nácvik rychlého vykopávání zasypaného při lavinovém workshopu Pieps, foto: Jiří Kulíšek

Stejně jako v minulých letech i letos měli pořadatelé zájem o zpětnou vazbu, aby věděli, co zlepšit v příštích ročních. Po Setkání skialpinistů rozeslali proto  mezi účastníky elektronickou anketu s cílem získání zpětné vazby ohledně právě proběhnuvší akce a rovněž s otevřenou otázkou, jak se Komise tradičního skialpinismu ČHS má dále angažovat v rozvoji skialpinismu u nás.

Lavinové podmínky sice nebyly, ale předvedení odpalu lavinového batohu se uskutečnilo, foto: Jiří Kulíšek

Výsledky ankety byly pozitivní, 74% respondentů hodnotilo Setkání jako výborné, zbylých 26% za celkem ucházející. Pro dvě třetiny dotázaných byla úroveň přednášek výborná a 29 % je hodnotilo celkem dobře. Pozitivní ohlas zaznamenaly workskopy, ačkoli se z původně avizovaných nakonec uskutečnily jen čtyři –Lavinový workshop Pieps, Bezpečné skákání na lyžích, Metodický výcvik a zlepšování sjezdových technik včetně skákání a První pomoc v zimních horách. Účastníci hodnotili workshopy kladně, namátkou: „Skvělé, prospěšné, klidně by workshopům mohlo být věnováno více prostoru“

„Bylo to super, jen škoda, že těch workshopů nešlo stihnout víc“.

Setkani skialpinistu priprava V pátek odpoledne začali pořadatelé připravovat kongresový sál pro Setkání skialpinistů, foto: Jan Pala

Jednou z otevřených otázek zůstává, jak by měl ČHS podpořit tradiční skialpinismus. Často se opakoval požadavek na pořádání a finanční podporu pro vzdělávací akce a workshopy, stejně jako skialpnistické výjezdy a výlety pro veřejnost. Téměř osmdesát procent tázaných projevilo zájem o pokročilejší metodické a lavinové kurzy pod záštitou ČHS. 81 procent by se rádo zúčastnilo skialpinistických akcí typu Československý firnový memoriál v Norsku. Na skialpy by se podle ohlasů mnozí rádi dostali i do Gruzie, Íránu a Turecka.

 

Jan Pala, předseda komise tradičního skialpinismu