Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

ALPIN -  SKI 2011

02. 11. 2010 | Rubrika: Tradiční skialpinismus | Komentáře (5)

1. ALPIN – SKI je neformální a nesoutěžní setkání skialpinistů starších 18 let. Setkání nahrazuje dříve pořádané rally, které svým jubilejním 19. ročníkem ukončily cyklus těchto populárních skialpinistických soutěží, pořádaných Českým horolezeckým svazem.

2. Doporučená výzbroj

Lyže se skialpinistickým vázáním a stoupací pásy, mačky, cepín, 1 ks horolezecká smyčka mi. 2 m dlouhá, průměr 6 mm, sedací horolezecký úvazek, 2 ks horolezecká karabina, vložka do spacího pytle, Pips nebo Berdin, sněhová lopatka a lavinová sonda, protivětrná souprava nebo bivak sak, lékárnička, buzola a horolezecké lano minimálně 20 m dlouhé průměru 9 mm.

3. Termín

19.3. – 22.3. 2011

4. Sraz

Rifugio Roma ( Kasseler Huette ) Ahrntal – Rieserfernergruppe

5. Program

19.3. 2011 – sraz účatníků na chatě v 17.00 hod.
( parking Jausenstation „Sage“, 2 km za Rein im Bachertal ).

Možnosti tůr: Magerstein ( 3273 m ), Schneebiger Nock ( 3358 m)

22.3. - odjezd účastníků

6. Ubytování a stravování

Na chatě, nocleh: ubytovna, pokoje + polopenze (snídaně,
 večeře).

7. Přihlášky

Nahrazuje úhrada poštovní poukázkou ve výši 2 850.- Kč/ osoba( člen Alpenverainu) nebo  3550.- Kč/ osoba(nečlen Alpenverainu) jako záloha na krytí skutečných výdajů zaslaná nejpozději do 15.11. 2010 na adresu: René Bulíř, Na Pískovně 650, 460 14 Liberec 14 nebo převodním příkazem na účet René Bulíř, ČSOB Liberec číslo účtu: 805018953/0300, variabilní symbol – rodné číslo.

8. Podmínky

a) Akce je určena zkušeným skialpinistům s platnou lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku, její potvrzení bude kontrolováno při prezentaci a podmiňuje účast na akci.
b) Každý se zúčastňuje na vlastní nebezpečí.
c) V případě neúčasti bude zúčtovatelná záloha vrácena bez storno poplatku ve vši 1425.- Kč (bude tedy vráceno pouze 1425.- Kč) nebo ve druhém případě 1775.- Kč(bude tedy vráceno 1775.- Kč) do 30.6.2011.
d) ALPIN – SKI je akcí Českého horolezeckého svazu. V závěru bude provedeno losování účastníků o cenu předsedy komise tradičního skialpinismu ČHS. Úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí si hradí každý účastník individuálně a přebírá i všechna riika z toho plynoucí.
e) Počat účastníků je omezen. V případě většího počtu zájemců, než je stanoven rozhoduje pořadí došlých přihlášek. Nezařazeným účastníkům bude vrcena záloha do 30.12.2010.

9. Pořadatel

Komise tradičního skiapiismu ČHS. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v neodkladném případě. Toto rozhodnutí bude přihlášeným včas oznámeno s možností vrácení úhrady na vyžádání v plné výši.

| Komentáře(5)