Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Zápis z jednání Subkomise závodního skialpinismu

01. 07. 2004 | Rubrika: Závodní skialpinismus | Komentáře (0)

Zápis z jednání Subkomise závodního skialpinismu, konané dne 19.06.2004.

Přítomni: Kantor Zbyhněv, Jiří Pleskač, Jiří Kalousek, Pavel Jirsa, Rudolf Klíma

Zpráva o práci reprezentačního družstva v roce 2003/2004
1 tréningový proces byl usměrňován za pomoci trenéra biatlonu Matěje Dunky. Byly provedeny dva testy výkonnosti. Soustředění na sněhu v Rakousku se pro špatné sněhové podmínky ve vybraném středisku nekonalo. Trenér vybral dva zahraniční závody, kterých se závodníci mohli zúčastnit a účast na nich byla podpořena finančně (Závod jednotlivců Mautendorf a finále SP dvojic v Bormio.

2 Hodnocení MS
Celkové páté místo v hodnocení národů je hodnoceno kladně. Prezentace našeho vystoupení byla prostřednictvím Radia Beat, Ostravské TV Radia HEY. Článek bude uveřejněn v časopisu Everest. Ještě budou zpracovány a uvedeny filmy.

3 Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2003/2004
Čerpání bylo v souladu s rozpočtem. Zůstává nedořešen příspěvek na SEP. Je rozhodnuto o zakoupení vest pro rozhodčí ČP. Nabídky shromáždí Kalousek.

4 Zhodnocení schůzky se závodníky v Říčkách.
Vznesené připomínky jsou v souladu s plánem činnosti komise. Je třeba zlepšit informování závodníků o práci komise.

5 Český pohár.
Pravidla budou upravena tak, aby korespondovala s pravidly ISMC. Odchylky od těchto pravidel na podmínky závodů v ČR. V pravidlech musí být vyjmenována standardní výbava závodníka s tím, že pořadatel může některé části výbavy vypustit (včetně helmy). Bude vyhlášena kategorie veteránů, která bude hodnocena samostatně. Podle uvážení pořadatele může mít tato kategorie trať kategorie A, nebo B. Pravidla budou zpracována a schválena na zářijové schůzi.
Bodování:
Závody dvojic bodovány pouze „sudými body“
Český závod SEP s šedesáti body
tři závody se nebudou započítávat
Každý kdo bude klasifikován obdrží jeden bod

6 Hodnocení SEP
Závody SEP přinesly oživení do naší závodní činnosti.
Připomínky:
budeme trvat na tom, aby vyhlášení SEP rotovalo po jednotlivých státech
účast polských závodníků na zahraničních závodech byla slabá
kategorie musí být jednotné
materiál musí být podle pravidel ISMC
na závodech SEP pořádaných v ČR povinná přilby.
Dopis pro partnery v SEP pošle Jirsa.

7 Cíle na rok 2005
vyhledat v vhodné zájemce o skialpinismus pro mládežnické kategorie, být nápomocni při zajištění výzbroje a uspořádat pro tuto skupinu náborové a metodické akce. Na práci s mládeží zajisti finance.

Ostatní:
- Závod v Beskydech, který bude závodem SEP, vyhlásit mistrovstvím republiky.
- Další schůze se uskuteční 18÷19.září v Beskydech. Na programu bude kalendář závodů a pravidla ČP.
- Ve spolupráci s J.Šimůnkem se pokračuje na přípravě podkladů použitelných pro prezentaci.

Zapsal Klíma

| Komentáře(0)