Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Zdravotní prohlídky

20. 12. 2009 | Rubrika: Soutěžní lezení | Komentáře (0)

Zdravotní prohlídky

Připomínáme všem závodníkům Tendon Cupu a Českého poháru, že od ledna 2010 jsou pro závodníky povinné platné zdravotní prohlídky. Pro tento typ závodů je dostačující "normální" potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti - podobné se žákům a studentům vydává např. pro účast na lyžařském výcviku nebo letním táboře.

Jeden z možných formulářů je zde: Zdrav. prohlidky formular.pdf.

Zdravotní prohlídka je platná rok, závodník je povinen ji předkládat při registraci. Platnost zdravotní prohlídky se bude evidovat v programu pro zpracování výsledků, ale je povinností závodníka si včas vyřídit prohlídku novou. Bez platné zdravotní prohlídky nebude závodníkům povoleno startovat! Na prvních závodech Tendon Cupu bude ještě tolerováno, pokud někdo nebude mít prohlídku vyřízenou.

Doporučujeme také všem provozovatelům regionálních soutěží, aby podobnou zdravotní prohlídku na svých akcích vyžadovali (doporučováno ČSTV pro sportovní akce!).

Zdravotní prohlídka reprezentantů 

Všichni reprezentanti jsou povinni mít platnou sportovní prohlídku v době konání závodu, kterého se zúčastní. Sportovní prohlídkou reprezentanta se rozumí prohlídka u sportovního lékaře včetně zátěžových testů, nestačí pouze prohlídka o zdravotní způsobilosti!

Za komisi sportovního lezení mládeže      
Marie Dichtlová      
 

| Komentáře(0)