Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Skály

Vzdělávání

Mládež

Trenéři ČHS

Základní informace o trenérských kvalifikacích

Trenér ČHS je tělovýchovný pedagog. Je odborně vzdělán tak, aby mohl připravovat lezce ke zvyšování sportovní výkonnosti v rámci etických norem. Osvojil si teorii a didaktiku sportovního tréninku, které jsou předpokladem pro získání příslušné trenérské licence.

 

V oblasti sportovního lezení jsou tři úrovně trenérské kvalifikace:

  • Trenér licence C – oddílový trenér, pracuje především s dětmi a se začínajícími lezci.
  • Trenér licence B – oddílový trenér; trenér sportovních tříd; trenér sportovního centra mládeže, trenér sportovního gymnázia, trenér resortního sportovního centra, asistent reprezentačního trenéra.    
  • Trenér licence A – oddílový trenér, hlavní trenér sportovního centra mládeže, hlavní trenér sportovního gymnázia, hlavní trenér resortního sportovního centra, reprezentační trenér, lektor. 

Kvalifikační řád trenéři sport. lezení ČHS (podrobné informace o trenérských kvalifikacích

 

Seznam trenérů sport. lezení s platnou licencí

 

Školení trenérů

Trenér sportovního lezení - licence C

Probíhá v rámci akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, nebo samostatně. 

Úspěšné absolvování kurzu opravňuje k získání živnostenského oprávnění. Školení se skládá z několika bloků teorie i praxe.

 

Trenér sportovního lezení - licence B

ČHS ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK pravidelně vypisuje školení trenérů sportovního lezení pro získání licence B, která je druhým nejvyšším trenérským vzděláním v ČR a opravňuje držitele k získání živnostenského oprávnění.

 

Cílem školení je seznámit účastníky s principy tréninku dětí i dospělých, naučit se identifikovat silné a slabé stránky lezeckého výkonu, diagnostikovat lezecká zranění. Absolventi budou schopni poskládat lezeckou hodinu a sestavit dlouhodobý lezecký plán. Součástí školení je seznámení se stavěním cest, kompenzačními cvičeními, první pomocí atd. 

 

Školení se koná v Praze na FTVS UK a vybraných lezeckých stěnách.

Minimální počet účastníků je 6, max. je 12.

 

Školení má dvě části – obecnou (základy sportovního tréninku) a specializační, celkový rozsah 150 hodin. Obecnou část je nutno absolvovat před specializační částí, výjimku může udělit předseda Komise soutěžního lezení. Pro získání kvalifikace je nutné absolvovat všechny části školení a splnit podmínky Kvalifikačního řádu pro trenéry ČHS.

 

Zájemci, kteří pracují s mládeží v partnerských mládežnických klubech a jsou jejich členy, mohou požádat o příspěvek na úhradu kurzu. Výše případného příspěvku se odvíjí od počtu dětí, o které se klub stará, a od jejich dosavadních sportovních výsledků. O příspěvku rozhoduje Komise sportovního lezení ve spolupráci se sekretariátem.