Facebook

Český horolezecký svaz

SpS - Sportovní střediska mládeže

PROJEKT sportovních středisek mládeže byl zahájen v září 2020.

Sportovní střediska jsou základním článkem systému, který má za úkol pečovat a rozvíjet možnosti, přístupy a příležitosti pro trénink mladých talentovaných sportovců. SpS jsou součástí vícestupňového systému této péče, který zahrnuje Sportovní centra mládeže (SCM) a u nás již existující Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM).

Činnost SpS je podporována dotačním programem Národní sportovní agentury zaměřeným na talentovanou mládež.

 

SpS v soutěžním lezení v České republice zřizuje Český horolezecký svaz a zaměřuje se na věkový rozsah 9-14 let.

Úkolem SpS je rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti a základní dovednosti talentovaných sportovců, vytvářet u nich pozitivní vztah ke sportovnímu lezení, trénování a závodění, rozvíjet přiměřenou výkonnost a připravovat je na přechod do Vrcholového sportovního centra mládeže (VSCM).

 

1. září 2020 vznikla 3 sportovní střediska s regionální působností.           

V příštích letech by měly být statusy SpS přidělovány jednotlivým oddílům pracujícím s talentovanou mládeží.

 

Sportovní střediska mládeže v roce 2020:

1. SpS Čechy – vedoucí trenér Matouš Pokorný

                     - odborný garant Petr Klofáč

2. SpS Morava sever – vedoucí trenér David Migál/Tomáš Sycha

                     - odborný garant Alexandra Gendová

3. SpS Morava jih – vedoucí trenér Silvie Rajfová

                     - odborný garant Iva Vejmolová

Součástí SpS jsou také smluvní trenéři.

Koordinátor projektu SpS: Jana Cinková

 

Hlavním kritériem pro zařazení mladého sportovce do SpS je umístění na 1.- 5. místě v žebříčku U14 Českého poháru v předchozí sezóně. Více informací ohledně organizace, působnosti a náplně SpS najdete v dokumentu: Koncepce péče o talentovanou mládež v soutěžním lezení - sportovní střediska mládeže

 

 

AKCE a TRÉNINKY SpS v roce 2020:

26.9.2020 společný trénink SpS Morava sever a Morava Jih – Vertikon Zlín

11.10.2020 společný trénink SpS Morava sever  - Olomouc

21.11.2020 společný trénink SpS Morava sever, Morava Jih a Čechy

                - Gliwice, Polsko

6.12.2020  společný trénink SpS Morava sever, Morava Jih a Čechy

                - Big Wall Praha

20.12.2020 společný trénink SpS Morava sever - Blok centrum

20.12.2020 společný trénink SpS Morava jih - Hangar Brno

 

 

SEZNAMY zařazených členů SpS:

SpS_2020_seznam členů

 

Instagram

Instagram Horosvaz