Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Pravidla závodů

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍHO LEZENÍ ČR

Pravidla soutěžního lezení - 2019

 

V pravidlech jsou definována jak obecná pravidla soutěžního lezení jako sportu, tak konkrétní postupy a pravidla pro správný průběh závodů ve všech disciplínách.

 

Výjimky ze soutěžních pravidel pro závody ČP do 14 let

 

Ve výjimkách ze soutěžních pravidel pro závody ČP do 14 let jsou uvedeny úpravy soutěžních pravidel nezbytné vzhledem k věkovým specifikům kategorií do 14 let a organizaci soutěží těchto mládežnických kategorií. Dříve byly tyto výjimky součástí prováděcích předpisů pro závody mládeže, nyní jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je přílohou Pravidel soutěžního lezení 2019. 

 

Další podrobnosti týkající se pořádání závodů jsou uvedeny v prováděcích předpisech:

Seznam změn 2019

 

Pro snazší orientaci jsou zde uvedeny změny a úpravy v soutěžních pravidlech, prováděcích předpisech a výjimkách pro závody ČP do 14 let pro rok 2019 ve srovnání se zněním těchto dokumentů pro rok 2018.

 

Kategorie závodů dospělých v lezení na obtížnost, na rychlost a v boulderingu:

 • I. kategorie - MČR (závod je součástí Českého poháru)
 • II. kategorie - závody Českého poháru (ČP)
 • III. kategorie - rankingové závody
 • ostatní závody

Pravidla závodů 1. kategorie (MČR) a 2. kategorie (Český pohár)

vycházejí z mezinárodních pravidel IFSC, přičemž pravidla ČHS jsou přizpůsobena soutěžím na národní úrovni. Pravidla pro ostatní závody jsou méně striktní než pravidla Českého poháru a MČR, pořadatelé je mohou přizpůsobit místním podmínkám a možnostem.

 

Závody dospělých I. a II. kategorie jsou vyhrazeny pro závodníky, kteří v daném roce dosáhnou nejméně šestnácti let věku.

 

Kategorie závodů mládeže v lezení na obtížnost, na rychlost a v boulderingu:

 • I. kategorie - MČR mládeže (závod je součástí Českého poháru mládeže)
 • II. kategorie - závody Českého poháru mládeže včetně Českého poháru mládeže do 14 let
 • ostatní závody dětí a mládeže 

Závody mládeže jsou rozděleny podle věkových kategorií, které odpovídají kategoriím IFSC. Toto rozdělení je povinné u závodů Českého poháru mládeže. U závodů seriálu Českého poháru do 14 let se věkové kategorie řídí úpravou pro tento typ závodů. U ostatních závodů je toto rozdělení pouze doporučené.

 

Věkové kategorie pro závody Českého poháru mládeže a Českého poháru do 14 let v roce 2019:

 • U10: ročník 2010 a mladší (děti do 9 let včetně)
 • U12: ročníky 2009 - 2008 (10 - 11 let)
 • U14: ročníky 2007 - 2006 (12 - 13 let)
 • kategorie B: ročníky 2005 - 2004 (14 - 15 let)
 • kategorie A: ročníky 2003 - 2002 (16 - 17 let)
 • kategorie J: ročníky 2001 - 2000 (18 - 19 let)

Závody v lezení na rychlost I. a II. kategorie ve věkových kategoriích dospělí, J, A, B se konají výhradně na tzv. standardní cestě. Parametry standardní cesty jsou upraveny v pravidlech IFSC:

PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ V SOUTĚŽNÍM LEZENÍ IFSC

Pravidla High Jump