Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Pravidla závodů

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍHO LEZENÍ ČR

Pravidla soutěžního lezení - 2020

 

V pravidlech jsou definována jak obecná pravidla soutěžního lezení jako sportu, tak konkrétní postupy a pravidla pro správný průběh závodů ve všech disciplínách.

 

Výjimky ze soutěžních pravidel pro závody ČP do 14 let - 2020

 

Ve výjimkách ze soutěžních pravidel pro závody ČP do 14 let jsou uvedeny úpravy soutěžních pravidel nezbytné vzhledem k věkovým specifikům kategorií do 14 let a organizaci soutěží těchto mládežnických kategorií. Dříve byly tyto výjimky součástí prováděcích předpisů pro závody mládeže, nyní jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je přílohou Pravidel soutěžního lezení 2020. 

 

 

Další podrobnosti týkající se pořádání závodů jsou uvedeny v prováděcích předpisech:

Seznam změn 2020

 

Pro snazší orientaci jsou zde uvedeny změny a úpravy v soutěžních pravidlech, prováděcích předpisech a výjimkách pro závody ČP do 14 let pro rok 2020 ve srovnání se zněním těchto dokumentů pro rok 2019.

 

 

Kategorie závodů dospělých v lezení na obtížnost, na rychlost a v boulderingu:

 • I. kategorie - MČR (závod je součástí Českého poháru)
 • II. kategorie - závody Českého poháru (ČP)
 • III. kategorie - rankingové závody
 • ostatní závody

Pravidla závodů 1. kategorie (MČR) a 2. kategorie (Český pohár)

vycházejí z mezinárodních pravidel IFSC, přičemž pravidla ČHS jsou přizpůsobena soutěžím na národní úrovni. Pravidla pro ostatní závody jsou méně striktní než pravidla Českého poháru a MČR, pořadatelé je mohou přizpůsobit místním podmínkám a možnostem.

 

Závody dospělých I. a II. kategorie jsou vyhrazeny pro závodníky, kteří v daném roce dosáhnou nejméně šestnácti let věku.

 

Kategorie závodů mládeže v lezení na obtížnost, na rychlost a v boulderingu:

 • I. kategorie - MČR mládeže (závod je součástí Českého poháru mládeže)
 • II. kategorie - závody Českého poháru mládeže včetně Českého poháru mládeže do 14 let
 • ostatní závody dětí a mládeže 

Závody mládeže jsou rozděleny podle věkových kategorií, které odpovídají kategoriím IFSC. Toto rozdělení je povinné u závodů Českého poháru mládeže. U závodů seriálu Českého poháru do 14 let se věkové kategorie řídí úpravou pro tento typ závodů. U ostatních závodů je toto rozdělení pouze doporučené.

 

Věkové kategorie pro závody Českého poháru mládeže a Českého poháru do 14 let v roce 2020:

 • U10: ročník 2011 a mladší (děti do 9 let včetně)
 • U12: ročníky 2010 - 2009 (10 - 11 let)
 • U14: ročníky 2008 - 2007 (12 - 13 let)
 • kategorie B: ročníky 2006 - 2005 (14 - 15 let)
 • kategorie A: ročníky 2004 - 2003 (16 - 17 let)
 • kategorie J: ročníky 2002 - 2001 (18 - 19 let)

Závody v lezení na rychlost I. a II. kategorie ve věkových kategoriích dospělí, J, A, B se konají výhradně na tzv. standardní cestě. Parametry standardní cesty jsou upraveny v pravidlech IFSC:

PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ V SOUTĚŽNÍM LEZENÍ IFSC

Pravidla High Jump