Facebook

Český horolezecký svaz

Národní stavěčská licence

Mezinárodní licence - International Chief Route Setter IFSC

 • uděluje IFSC
 • opravňuje držitele působit v rámci mezinárodních soutěží organizovaných IFSC (SP, MS, EYC) jako hlavní stavěč a to jak v dospělých, tak mládežnických kategoriích
 • opravňuje držitele působit v rámci soutěží organizovaných ČHS jako hlavní stavěč na závodech 1. (MČR) a 2. kategorie (ČP) a to jak v dospělých, tak mládežnických kategoriích
 • opravňuje vést kurzy pro stavěče na národní i mezinárodní úrovni
 • opravňuje působit jako garant pro stavěče bez licence při jejich práci na závodech 1. a 2. kategorie

 

Národní licence

uděluje ČHS po absolvování národního kurzu pod vedením stavěče s nejvyšší mezinárodní licencí (International Chief Route Setter IFSC).

 

3. ÚROVNĚ NÁRODNÍ STAVĚČSKÉ LICENCE:

 

1. Licence Hlavní stavěč ČHS (Chief Route Setter CMA)

  • opravňuje držitele působit v rámci soutěží organizovaných ČHS jako hlavní stavěč na závodech 1. (MČR) a 2. kategorie (ČP) a to jak v dospělých, tak mládežnických kategoriích
  • opravňuje působit jako garant pro stavěče bez licence při jejich práci na závodech 1. a 2. kategorie
  • umožňuje nominaci držitele do mezinárodního stavěčského kurzu IFSC, bude-li vypsán

2. Licence Stavěč ČHS (Route Setter CMA)

  • opravňuje držitele působit v rámci soutěží organizovaných ČHS jako hlavní stavěč na závodech 1. (MČR) a 2. kategorie (ČP) a to jak v dospělých, tak mládežnických kategoriích

3. Certifikát Stavěč – aspirant (Aspirant Route Setter CMA)

  • je dokladem o absolvování kurzu pro stavěče
  • je předstupněm pro získání licence Stavěč ČHS

 

Podmínky pro získání národní licence

 • úspěšné absolvování národního kurzu
 • splnění následujících vstupních podmínek:

Hlavní stavěč ČHS (Chief Route Setter CMA)

Minimální výkonnost 8a+ PP v lezení na obtížnost nebo 7C boulder, v uplynulých čtyřech letech musí mít zájemce postaveny alespoň 3 závody minimálně na úrovni rankingového závodu a z toho alespoň 2 ČP nebo ČPM ať už v boulderingu nebo na obtížnost.

Stavěč ČHS (Route Setter CMA)

Pro úroveň 2. je nutné splnit stejná výkonnostní kritéria jako pro úroveň 1. (8a+ PP na obtížnost nebo 7C boulder), ale stačí mít postaven alespoň jeden závod na úrovni ČP nebo ČPM v uplynulých 4 letech, podmínkou pro získání licence této úrovně je opět úspěšné absolvování kurzu, v následujících letech po postavení počtu závodů s pozitivním hodnocením (viz níže), jimiž stavěč splní kritéria úrovně 1., má nárok na licenci Hlavního stavěče ČHS.

Stavěč – aspirant (Aspirant Route Setter CMA)

Úroveň 3. je určena pro zájemce o kurz, kteří nesplňují kritéria buď po stránce výkonnosti, nebo po stránce praxe (popř. obojí), ale chtějí se kurzu zúčastnit, případně pro účastníky kurzu, kteří ho neabsolvovali úspěšně (nesplnili zkouškové požadavky), nejde tedy o licenci opravňující k stavbě závodů ČP a ČPM v pozici hlavního stavěče, ale o předstupeň k získání vyšších licencí - držiteli licence 3. úrovně bude po dosažení potřebné výkonnosti a praxe na závodech v pozici pomocného stavěče stačit pro posun o úroveň výš pouze kratší seminář nebo složení zkoušky.

Platnost licence

Platnost licence je závislá na praxi, tedy pokud bude držitel licence stavět závody, licence se automaticky prodlužuje. Během následujících 3 let po jejím získání musí mít držitel licence postaveny alespoň dva závody na úrovni ČP nebo ČPM a musí být na těchto závodech pozitivně hodnocen (ne subjektivně, ale na základě rozřazení závodníků dle metodiky IFSC). 

Pokud tyto podmínky nesplní, v případě vyšší licence se posouvá o úroveň níž, v případě nižší licence o ni přijde (stane se aspirantem) a musí do dalšího kurzu (semináře), pokud chce znovu získat plnohodnotnou licenci.
Pro případnou účast v mezinárodním stavěčském kurzu IFSC je nutná nejvyšší úroveň národní licence, tedy Hlavní stavěč ČHS.

Národní kurz

Národní kurz na získání stavěčské licence má koncepční návaznost na mezinárodní stavěčský kurz IFSC a účastníci jsou zde školeni v principech a zásadách stavění cest a boulderů pro mládež i dospělé, věkových specifikách, bezpečnosti, pravidlech, práci v týmu, současných trendech ve stavění cest a boulderů a dalších aspektech stavění cest a boulderů jak pro soutěže, tak pro tréninkové a komerční účely.
Národní kurz na získání stavěčské licence bude vypsán minimálně jednou za 2 roky (snahou ČHS ale bude zajistit konání kurzu 1x ročně).

 

Aktuální seznam českých licencovaných stavěčů a držitelů certifikátu je uvedený na stránce informace pro pořadatele.

 

Sekretariát ČHS,
informace na adrese ivana.palasova@horosvaz.cz

Instagram

Instagram Horosvaz